Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Nieodpłatna pomoc prawna w Jaworznie - aktualizacja

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. W ramach tego projektu także w Jaworznie powstaną 4 punkty, w których można będzie otrzymać fachowe doradztwo.

Łącznie w całej Polsce utworzonych zostanie ponad 1500 punktów pomocowych, a w samym Jaworznie będą 4 takie miejsca, w których interesanci będą obsługiwani według przyjętego harmonogramu pracy.

Od 01 stycznia zmianie ulega lokalizacja jednego z punktów - punkt mieszczący się do tej pory wbudynku Przedszkola nr 24 (Łubowiec) zostaje przeniesiony do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 (Osiedle Stałe).

Dla kogo? Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Co obejmuje? Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna? Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Lokalizacja punktów:

1. Budynek POZ Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. ul. Wygody 60 (Jeleń) - do 31.03.2016
Harmonogram pracy: poniedziałek - piątek godz. 10:00-14:00
Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Ławczana 12 (Podłęże) - od 01.04.2016

Harmonogram pracy: poniedziałek - piątek godz. 15:00-19:00

2. Budynek Gimnazjum nr 1 ul. Urzędnicza 11 (śródmieście)
Harmonogram pracy: poniedziałek - piątek godz. 16:30-20:30

3. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 (Osiedle Stałe) Harmonogram prac: poniedziałek - piątek godz. 16:00-20:00

4. Budynek Zespołu Szkół nr 3 ul. Koszarowa (Szczakowa)
Harmonogram: poniedziałek - poniedziałek godz. 16:00-20:00