Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

GEOsfera - powstaje ścieżka edukacyjna

W GEOsferze powstaje konstrukcja ciennika, będącego elementem tworzonej ścieżki edukacyjnej pn."GEOślady dziejów Ziemi - ścieżka dydaktyczno-geologiczna po osi czasu w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie".

Jak mówi Karolina Kędroń z Biura ds. Geologii - Pomysł na ciennik zrodził się, aby zorganizować na terenie GEOsfery miejsce zacienione. W konstrukcji drewnianej zamontowane zostaną żagle zacieniające, dodatkowo planujemy obsadzić całość roślinami pnącymi.

W cienniku pojawią się również tablice edukacyjne przedstawiające dzieje życia planety z perspektywy czasu geologicznego. Razem z tablicami w cienniku znajdzie się pięć globusów, które będą przedstawiać rozkład kontynentów w poszczególnych okresach geologicznych, a także tłoczenia zawierające wizualizację i opisy okazów paleontologicznych.

Otwarcie ścieżki planowane jest na koniec czerwca br. Ścieżka jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach przedsięwzięć priorytetowych funduszu: oznakowanie ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych.

Źródło: jaworzno.pl