Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Gwiazdka na ludowo! Konkurs plastyczny

“Staropolskim obyczajem,
gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia...”


Moda na folklor ciągle zyskuje na popularności. W przekonaniu o wielu talentach mieszkańców naszego miasta, kierujemy do Państwa ofertę udziału w konkursie, przygotowanym przez Dział Informacji Regionalnej. Zadaniem uczestników będzie wykonanie dowolną techniką, ozdoby świątecznej inspirowanej sztuką ludową i folklorem. Prace mogą mieć różną postać – ozdoby choinkowej, kartki z życzeniami, stroika. Jedynym warunkiem jest wkomponowanie motywów ludowych i ewentualne dołączenie krótkiego opisu pracy. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem i czytelnego wypełnienia Karty uczestnictwa (do pobrania na stronie Regulaminu konkursu). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Termin składania prac upływa 16 grudnia 2016 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą w Punkcie Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (parter, obok szatni). Wybrane prace zostaną nagrodzone, planowana jest także okolicznościowa wystawa zgłoszonych ozdób.

Serdecznie zapraszamy!