Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Skwer Czesława Kempińskiego

  • lokalizacja: centrum miasta, skwer pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną a Muzeum Miasta
  • koordynaty: +50° 12' 10.27", +19° 16' 34.25"

Czesław Kempiński - urodzony 19 lipca 1913 roku na Kujawach, filozof, polonista i pedagog. Do Jaworzna przyjechał w 1945 roku– w chwili wielkiego przełomu czasów, kiedy stare, skromnie żyjące przy swoich czterech kopalniach Jaworzno, stanęło przed epokowym awansem i zaczęło wyrastać do rangi bardzo szybko kształtującego się centrum przemysłu górniczo-energetycznego. Czesław Kempiński był pierwszym, przygotowanym do tego kronikarzem, który w Jaworznie umiał dojrzeć doskonałe wartości tradycji obyczajowo – kulturalnej.

Związany z kopalnią "Bierut" już w 1945 roku prowadził pionierską pracę oświatową wśród robotników, został wykładowcą miejscowej Szkoły Górniczej, potem profesorem Technikum Górniczego w Jaworznie i w Katowicach - Brynowie. Wychował około 10 000 młodych absolwentów szkół górniczych, zaszczepiając w ich serca umiłowanie zawodu oraz wiedzę o jego przepięknej i rozległej tradycji miejscowej.

Z oddaniem wdrażał młodym również własne uzdolnienia i zamiłowania artystyczne: malarskie i rzeźbiarskie. Z jego inicjatywy powstał młodzieżowy zespół "Srebrników", skupiający uczniów szkół górniczych. Napisał "Monografię miasta Jaworzna i jego okolicy". Jest również autorem opracowania "Nazwy miejscowe Jaworzna i okolicy".

Profesor Kempiński interesował się też historią obyczaju i folklorystyką. W tym zakresie opracował "Legendy i dawne opowiadania górnicze z terenu Jaworzna" oraz "Zwyczaje i obyczaje jaworznickich rudków". Wśród jego pionierskich prac znajduje się także "Mały słowniczek dawnych wyrazów górniczych z Jaworzna". Opracował również "Kartki z dziejów Jaworzna". Jest autorem przeszło 100 akwarel namalowanych do materiałów historycznych dotyczących Jaworzna. Historyk – artysta miał także piękne rzeźby w węglu, a jego prace znajdują się w kilku muzeach.

Czesław Kempiński był wybitnym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna oraz między innymi członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Zabytków. W dowód uznania za swą pionierską pracę pedagogiczną, organizacyjną, artystyczną i pisarską w 1976 roku wpisany został do księgi zasłużonych dla miasta Jaworzna i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1995 roku został uhonorowany przez Radę Miejską dyplomem "Za zasługi dla miasta Jaworzna". W roku 2000 został wyróżniony odznaką "Złoty Liść Jaworu" dla zasłużonego dla kultury w Jaworznie.

Czesław Kempiński zmarł 25 września 2008 roku. Uroczyste otwarcie skweru odbyło się 12 czerwca 2014 roku.

Źródło: UM Jaworzno