Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Koszary w Szczakowej

  • lokalizacja: dzielnica Szczakowa, przy ul. Koszarowej

W roku 1895 wybudowano koszary dla jednostki armii austriackiej. Należy pamiętać, że
w ówczesnych czasach Szczakowa leżała w pobliżu granic Rosji, Prus i Austrii, a ze stacji kolejowej w tej wsi można było wyjechać we wszystkie kierunki Europy. Przez Szczakową odbywał się pasażerski i towarowy ruch kolejowy pomiędzy wspomnianymi państwami, które były potęgami gospodarczymi ówczesnej Europy i decydowały o politycznym kształcie tego kontynentu.

W roku 1918 na przełomie października i listopada w Dąbrowie Górniczej tworzył się
11 Pułk Piechoty, w szeregach którego znaleźli się głównie ochotnicy z Zagłębia. Po przeszkoleniu żołnierzy kierowano na tereny przygraniczne, najpierw na Górny Śląsk, następnie w okolice Cieszyna. W roku 1920 jednostka została wysłana na front na kresach, gdzie podjęła walkę z bolszewikami. Po wojnie, w czerwcu 1922 roku, 11 Pułk Piechoty skierowano do Tarnowskich Gór, gdzie do jego zadań należeć miała ochrona polskiej części Górnego Śląska. II batalion tegoż pułku stacjonował w Szczakowej.

Domem żołnierzy stały się austriackie koszary, które uległy znacznej rozbudowie jeszcze w roku 1917. W połowie lat dwudziestych XX wieku kwaterowali tam już polscy piechurzy.
Ówczesny batalion piechoty liczył około 900 żołnierzy, w tym 24 oficerów. Dla ich potrzeb oprócz stołówki istniała także kantyna i oficerskie kasyno. W małych garnizonach, takich jak szczakowski, zaopatrzenie do kantyny i kasyna trzeba było sprowadzać z odległych miejscowości. Natomiast produkty nienadające się do długiego transportu dostarczali miejscowi kupcy. Kupowano produkty, których nie można było dostać w wojskowej stołówce i tak z firmy Stanisława Soroczyńskiego ze Szczakowej zakupowano piwo, czekoladę sprowadzano aż z Warszawy.
Z zachowanego rachunku, dokumentującego transakcję z roku 1927 można się dowiedzieć, że żołnierzom dostarczano czekoladę Niewiarowską i Deserową, po kilka pudełek Neapolitanek, Damski języczków oraz różne gatunki cukierków. Kiedy żołnierze ćwiczyli poza koszarami, jedzenie zapewniały im cztery kuchnie polowe.

Krótko przed wybuchem wojny w szczakowskich koszarach znaleźli się rezerwiści z wielu miejscowości powiatu chrzanowskiego. Trafiali do różnych poddziałów 11 Pułku Piechoty. W Szczakowej mobilizowano też batalion marszowy oraz dowództwo 203 Pułku Piechoty. Żołnierze mieli strzec granicy na Śląsku. (Źródło: Przełom nr 38)

Źródło zdjęć: Nasza Szczakowa na FB