Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Wernisaż "Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej"

W najbliższą środę odbędzie się wernisaż nowej wystawy Muzeum Górnośląskiego, która poświęcona została obozom jenieckim, które w czasie II wojny światowej znajdywały się Lamsdorf i Teschen.Trudna historia i pamięć o obozach jenieckich Lamsdorf i Teschen stały się podstawą dla stworzenia czesko-polskiego projektu, któremu przyświeca idea zachowania czasu, miejsc i tysięcy ludzkich dramatów od zapomnienia. Wystawa, na którą zaprasza Muzeum Górnośląskie, wynika z konieczności zaakcentowania wielu aspektów recepcji wydarzeń historycznych w kontekście doświadczeń jeńców wojennych oraz form pamięci o miejscach ich internowania.

Kiedy: Wernisaż 27.01.2016 (środa) godz. 18:00.
Czas trwania wystawy: 27.01-17.04.2016
Gdzie: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - gmach przy ul. W. Korfantego 34

Na wystawie zaprezentowane zostaną materiały archiwalne i eksponaty użyczone przez Australian War Memorial, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Muzeum Těšínska, Vojenský historický archiv w Pradze oraz osoby prywatne. Pokazane zostaną pamiątki, m.in. nieśmiertelniki, karty obozowe, przykłady korespondencji, przedmioty codziennego użytku czy wytwory sztuki obozowej.

Wystawa realizowana jest w ramach czesko-polskiego projektu naukowego Vojenské zajatacké tabory Teschen béhem 2. Svĕtové války/Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej dofinansowanego ze środków Czesko-Polskiego Forum przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

Realizacja projektu: mgr Pavlína Badurová (Muzeum Těšínska, p.o.), mgr Martin Krůl (Muzeum Těšínska, p.o.) oraz dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu).

Imprezy towarzyszące podczas trwania wystawy:

  • 31 stycznia 2016, godz. 12.00oprowadzanie kuratorskie
  • 17 lutego 2016, godz. 17.00 – Obóz w dwóch reżimach. Ślady pamięci o Lasowicach. Projekcja filmu i spotkanie z reż. Alicją Schatton. Prowadzenie: dr Joanna Lusek
  • 23 marca 2016, godz. 17.00 – Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci. Projekcja filmu połączona z prelekcją poświęconą historii miejsca pamięci w Łambinowicach z udziałem Doroty Musiał i dr Anny Wickiewicz (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu). Prowadzenie: dr Joanna Lusek
  • 17 kwietnia 2016, godz. 12.00 – Historia zachowana w listach. Korespondencja wojenna Andrzeja i Krystyny Mystkowskich – spotkanie z Janem Mystkowskim, finisaż wystawy. Prowadzenie: dr Joanna Lusek
Źródło: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu