Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Rekreacyjny Rajd Rowerowy

Ruszyły zapisy na kolejna edycję "Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Kraków-Trzebinia 2016". Jak podkreślają organizatorzy zeszłoroczna frekwencja przerosła ich oczekiwania, więc w tym roku mają nadzieję, że wspólnie uda się przebić ten wynik.

Dostępne są już zapisy na transport rowerów na trzech trasach (ilośc miejsc ograniczona!).

Kiedy: 23.04.2016 (sobota) godz. 12:00 i 13:00

Start rajdu MAXI 30 km – „Zalew na piaskach” w Kryspinowie (Budzyń)  o godz. 12:00
Start rajdu MINI proponowana dla rodziców z dziećmi 11 km – Rudno (Parking dolny przy ruinach zamku Tęczyn) o godz. 13:00

Przewidywany przyjazd na metę w Młoszowej -  wyjazd ze ścieżki rowerowej, ul. Szembeka, ok. godz. 13:00~15:30. Zakończenie imprezy: Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej, godz. 16:00.

Trasy rajdu:

 • Trasa długa MAXI -  długość. ok. 30 km: Kryspinów (cały czas zielony szlak rowerowy Greenway, przez Budzyń, Cholerzyn, Mników (z możliwością zwiedzania rezerwatu Doliny Mnikowskiej), Czułów, Baczyn, Leśniczówka Kopce (pod autostradą) dalej zielonym szlakiem Greenway (Krakowska Droga), Rudno, Leśniczówka za Białką (Czerna), powrót na szlak niebieski, szlakiem niebieskim i zielonym - Linią Średnią - do szlaku czarnego, szlakiem czarnym do Młoszowej - wyjazd ze ścieżki rowerowej  przy ul. Szembeka (meta rajdu rowerowego).
 • Trasa krótka MINI - długość ok. 11 km i prowadzi trasą rajdu j/w ze startem w Rudnie (Parking dolny przy ruinach zamku Tęczyn).

Przejazd przez drogę krajową nr 79 do ul. Forkiewicza. Zakończenie rajdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Młoszowej. Trasa rajdu będzie oznakowana strzałkami w kolorze różowym oraz tablicami podającymi dystans do mety.

Zgłoszenia:

 • Rejestracja uczestników Rajdu MAXI odbędzie się wyłącznie w dniu rajdu 23.04.2016, na terenie Ośrodka „Zalew na piaskach” w Kryspinowie (Budzyń)  w godz. 10:00-11:30, na trasę MINI w Rudnie (Parking dolny przy ruinach Zamku Tęczyn)  w godz. 12:00 – 13:00.
 • Przy rejestracji każdy uczestnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie ze swoimi danymi osobowymi oraz akceptacją regulaminu rajdu. Za dzieci do lat 18 oświadczenie składają opiekunowie. Druki oświadczeń do pobrania na stronach www.tck.trzebinia.pl, www.rrrm.pl oraz dostępne będą przy zapisach w Kryspinowie i Rudnie.

Świadczenia od Organizatorów:

 • udział w rajdzie jest bezpłatny,
 • bezzwrotny numer startowy,
 • mapka trasy z objaśnieniami,
 • pamiątkowy buton rajdowy,
 • oznakowanie trasy,
 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
 • opieka medyczna i ratownicza,
 • gorący posiłek oraz woda mineralna w Młoszowej w Zespole Pałacowo-Parkowym (po zakończeniu rajdu) na podstawie bloczka otrzymanego na starcie.
 • dowóz osób i rowerów z:  Trzebini do Kryspinowa, z Trzebini do Rudna – wcześniejsze zapisy (zbiórka na placu przy ul. Ochronkowej o godz. 9:00 do Kryspinowa, o godz. 11:30 do Rudna)
 • odwóz osób i rowerów z Młoszowej do Krakowa - wcześniejsze zapisy (odjazd o godz. 16.30 z parkingu przy ul. Florkiewicza w Młoszowej) 

Harmonogram rajdu:

RAJD MAXI (trasa długa  30 km ):

 • 9:00 – zbiórka uczestników korzystających z transportu do Kryspinowa  (obowiązują wcześniejsze zapisy) Trzebinia, plac przy ul. Ochronkowej
 • 10:00 - 11:30 zgłoszenia uczestników w Kryspinowie – zapisy, pobieranie numerów startowych, map, butonów,  bloczków na posiłek
 • 12:00 - rozpoczęcie rajdu („Zalew na piaskach” w Kryspinowie (Budzyń) 
 • 12:00 – 15:30 – przyjazd uczestników na metę  rajdu w Młoszowej – wyjazd ze ścieżki rowerowej przy ul. Szembeka

RAJD MINI (trasa krótka 11 km):

 • 11:30 – zbiórka uczestników korzystających z transportu do Rudna (obowiązują wcześniejsze zapisy) Trzebinia, plac przy ul. Ochronkowej
 • 12:00 – 13:00 – Rudno (Parking dolny przy Ruinach zamku Tęczyn)  – zgłoszenia do Rajdu na trasę MINI 11 km (zapisy, pobieranie numerów startowych, map, butonów, bloczków na posiłek)
 • 13:00 – Rudno – start Rajdu Rowerowego na trasę MINI
 • 13:00 – 15:30 – przyjazd uczestników na metę  rajdu w Młoszowej – wyjazd ze ścieżki rowerowej przy ul. Szembeka
 • od 13:30 – Zespół Pałacowo - Parkowy w Młoszowej – posiłek, odpoczynek
 • od 14:30 - festyn sportowy, konkursy, gry, zawody dla dzieci – Zespół Pałacowo-Parkowy  w Młoszowej
 • 16:00 – zakończenie imprezy
 • 16:30 – odwóz uczestników z Młoszowej (parking przy ul. Florkiewicza) do Krakowa.

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie osób niepełnoletnich

Szczegółowy Regulamin rajdu dostępny TUTAJ

Zapisy na transport rowerów:

Źródło: Trzebińskie Centrum Kultury