Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Pomnik Bohaterów Jelenia

Lokalizacja: park w centrum Jelenia

Koordynaty: 50°09'44.5"N 19°14'36.1"E

 

W czasie II wojny światowej Jeleń został opanowany przez Niemców już 4 września 1939 roku. Po kilku dniach okupacji zamordowali Stanisława Wilkosza, z całej wsi zabrali 50 zakładników i wywieźli ich do Mikołowa. Jeleń stracił w czasie wojny ponad 60 żołnierzy, a 30 Jelenian zginęło w obozach koncentracyjnych. Mimo ostrych represji już w roku 1940 powstały tu grupy konspiracyjne, które pomagały partyzantom. 

Pomnik poświęcony jest wszystkim mieszkańcom Jelenia, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli ze strony okupanta. Na pomniku umieszczono tablicę:

"W hołdzie poległymmieszkańcom Jelenia
ofiarom wojny
hitlerowskiej okupacji
w latach 1939 - 1945"
Społeczeństwo środowiska
1.9.1984 r.

W styczniu 1945 r. wojska radzieckie wyzwoliły Jeleń. Były to oddziały 59 armii, 115 korpusu piechoty. W walkach o wyzwolenie Jelenie brały udział oddziały saperów i 4 batalia pancerna. Zginęło 50 żołnierzy radzieckich i 30 oficerów, których ekshumowano do Chrzanowa oraz Jaworzna. Jedynie w lesie na Sielcu została samotna mogiła radzieckiego gwardzisty Pawła Szulgacza.