Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Szkolna Izba Pamięci

Lokalizacja: budynek Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Puszkina 5, 43-600 Jaworzno

 

Sala pamięci powstała z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 - Leonarda Brzezińskiego - oraz rady pedagogicznej placówki, przy okazji 25. rocznicy działalności szkoły, przypadającej na rok 1992.

Głównym założeniem było zachowanie pamięci i upowszechnienie wiedzy wśród młodych ludzi o działającym na terenie Jaworzna Centralnym Obozie Pracy, a później więzieniu progresywnym dla polskiej młodzieży. Nad ekspozycją czuwają nauczyciele historii, którzy stworzyli spójną wystawę, na którą składają się 4 zasadnicze działy:

  • zawierające dokumenty z okresu okupacji, dotyczące jaworznickiej filii obozu KL Auschwitz,
  • prezentujący moment wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej oraz działalność COP,
  • zbiory z lat 1951-1956 i działalności więzienia progresywnego,
  • pamiątki związane z historią samej szkoły, osiągnięciami jej uczniów.

Sam budynek szkoły, podobnie jak wiele innych obiektów w pobliżu szkoły, został wybudowany przez osadzonych w jaworznickim więzieniu. Ponadto opiekunowie ekspozycji pozostają w kontakcie z przedstawicielami Związku Młodocianych Więźniów Politycznych "Jaworzniacy".

Zwiedzanie Izby Pamięci należy wcześniej uzgodnić z pracownikiem szkoły.