Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Kapliczka górników z Dąbrowy

  • lokalizacja: stara dzielnica Dąbrowy Narodowej, przy ul. Starowiejskiej (zaraz za skrzyżowaniem z ul. Długoszyńską)

Malownicza kapliczka z 1830 r. Jak twierdzą tutejsi mieszkańcy, to już w okresie powstania tu kopalń węgla kamiennego, górnicy od Potockiego zbudowali drewnianą kapliczkę, pamiętającą rok 1780. W tym okresie nastąpiło rozbudowanie Dąbrowy jako osady górników.
 
Kapliczka znajduje się na rozwidleniu dróg, gdzie dawniej zbierali się górnicy idący do pracy w kopaniach. Tu często śpiewali nabożne pieśni, w okresie majowego, w październiku odbywały się różańce.

Kapliczka ma wymiary 4x3x5. Na frontowej ścianie znajduje się mała wnęka w niej zaś kamienna rzeźba Jezusa Frasobliwego. Kiedyś paliła się tu oliwna lampka, jako drogowskaz do kopalni na Długoszynie. Na prawej ścianie znajduje się druga wnęka z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. We wnętrzu kapliczki znajduje się mały ołtarzyk, jako że odprawiały się tu nabożeństwa. Na ścianach wiszą obrazy pochodzenia wiedeńskiego. Bez wątpienia jest to cenny zabytek z XIX w.