Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Uroczysko Sadowa Góra

  • lokalizacja: północny kraniec miasta, niedaleko dzielnicy Szczakowa
  • koordynaty: 50°13'27.16"N 19°16'37.90"E
  • forma ochrony: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
  • przedmiot ochrony: Walory krajobrazowe, bioróżnorodność

Obszar objęty ochroną prawną od 2015 r., na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie nr V/37/2015. Objęty ochroną obszar o pow. 50,6 ha, to jedno z najpiękniejszych krajobrazowo i niezwykle bogate pod względem bioróżnorodności miejsce Jaworzna.

Zajmuje szczytową część Sadowej Góry (327,23 m. n.p.m.), jej południowe stoki, a także niewielki fragment ścian kamieniołomu. Potwierdzono na tym obszarze występowanie 386 gatunków roślin naczyniowych (22 gatunki rzadkie i zagrożone w skali kraju, 19 gatunków chronionych - 13 objętych ochroną ścisłą i 6 częściową). W składzie flory znajduje się 8 zespołów i zbiorowisk roślinnych (zarośla śródpolne, ciepłolubne okrajnki czy murawy kserotermiczne)Tereny te obfitują również w bogatą faunę - 225 gatunków zwierząt (w tym 63 gatunki chronione).

Obszar ten oprócz pełnienia funkcji przyrodniczej, naukowo-edukacyjnej, czy rekreacyjnej, jest niezwykle istotnym obiektem ze względów kulturowych - zachowanie śladów dawnej działalności górniczej tzw. warpia. Na obszarze tym prowadzone są działania związane z ochroną czynną muraw kseroternicznych, a także reintrodukcją (odbudowaniem) Sasanki otwartej. Do ciekawostek botanicznych należą występujące tu brzozy o wyraźnie czarnej korze. Przez obszar przebiega ścieżka dydaktyczna.

Do gatunków chronionych tego obszaru należą: Dziewięćsił bezłodygowy, Kukułka krwistoczerwona, Wawrzynek wilczełyko, Kruszczyk rdzawoczerwony i szerokolistny, Skrzyp pstry, Goryczuszka wetteina, Lilia bulwkowata, Lilia złotogłów, Listera jajowata, Wyblin jednolistny, Śniadek baldaszkowaty, Zaraza czerwona.

 

Źródło zdjęć: Zielnik karpacki