Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Gródek

  • lokalizacja: na północ od centrum miasta
  • koordynaty: +50° 14' 0.60"N, +19° 18' 30.07"E
  • forma ochrony: Park Gminny
  • przedmiot ochrony: Ochrona terenów zieleni

Park został ustanowiony w 2012 r., uchwałą Rady Miasta w Jaworznie Nr XXII/292/2012 , jako jeden z elementów systemu ochrony zieleni. Park obejmuje powierzchnię 8,5 ha zrekultywowanego w latach 2010-2011 kamieniołomu zakładu górniczego Zakładów Dolomitowych Szczakowa. Niezwykłego uroku nadają mu pionowe ściany kamieniołomu, duża ilość zieleni, a także zbiornik wodny o krystalicznie czystej wodzie, gdzie funkcjonuje ośrodek sportowy.

Na terenie parku zakładane jest arboterarium - kolekcja drzew i krzewów, które będą pełnić funkcję estetyczną, rekreacyjną i dydaktyczną - poznanie różnorodności świata roślin pochodzenia rodzimego, jak i obcego. Jest to proces długotrwały, więc efekty działań będzie można podziwiać za kilkanaście lat.

Fot: UM Jaworzno