Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Stawy Belnik

  • lokalizacja: dzielnica Jeleń-Dąb, w okolicach węzła autostradowego "Jeleń"
  • koordynaty: +50° 8' 45.49", +19° 16' 34.85"

 

Stawy położone są w południowej części miasta, w rejonie Dębu. Obszar składa się z 4 stawów podzielonych groblami. Obecność lasów sprawia, że istnieje tu znaczne bogactwo zwierząt, w tym szczególnie bezkręgowców.

Zbiorowiska leśne stanowią w przewadze drzewostany sosnowe i, na niewielkich powierzchniach, lasy liściaste o charakterze łęgów. W otoczeniu stawów można spotkać ciemiężycę zieloną, kruszynę pospolitą i kruszczyka szerokolistnego. Zbiorniki wodne i trzcinowiska przylegające da lasów zapewniają warunki bytowania bezkręgowcom, do których zaliczamy: ważki, pluskwiatki różnoskrzydłe. Wśród ślimaków można wymienić błotniarkę stawową, zatoczka rogowego czy pospolitego. Rybostan zbiorników tworzą: leszcz, płoć, karp, jazgarz, okoń, karaś srebrzysty, a także szczupak czy lin.
Na stawach gniazdują łyski, kokoszki wodne, łabędzie, natomiast w szuwarach można dostrzec, związanego z tym zbiorowiskiem, trzcinniczka. Gęsto zarośnięte brzegi stawów i otaczające je zbiorowiska leśne stanowią doskonałe siedliska dla wielu ptaków śpiewających.

Do roślin chronionych związanych z tym terenem należy: ciemiężyca zielona, kruszyna pospolita, storczyk szerokolistny.

Niegdyś znajdował się tam Ośrodek Wypoczynkowo Rekreacyjny Tarka, będący wówczas własnością kopalni Jaworzno. Ośrodek składał się z dużego budynku (hangary na łodzie i kajaki, kawiarnia, przebieralnie, chyba hotel), małych domków wypoczynkowych, kiosku, kręgielni, placu zabaw, mini latarni morskiej. Dziś niestety miejsce to jest zapomnianą ruiną. Jednak mieszkańcy Jaworzna chętnie przyjeżdżają tu na spacer, bowiem pomimo  ogólnego stanu miejsce posiada "swój klimat". Często spotkać można na Tarce wędkarzy.

Więcej zdjęć z Tarki można zobaczyć TUTAJ.

Źródło zdjęć: forgotten.pl oraz czasnarower.pl