Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Rezerwat Dolina Żabnika

  • lokalizacja: las na północny wschód od dzielnicy Ciężkowice
  • koordynaty: +50° 13' 21.45"N, +19° 22' 43.32"E
  • forma ochrony: Rezerwat przyrody
  • przedmiot ochrony: Biocenozy wodne, torfowiska niskie i przejściowe

Rezerwat znajduje się w północno-wschodniej części miasta, na terenie Ciężkowic, w kompleksie leśnym “Kolawica”. Swoim zasięgiem obejmuje całą dolinę potoku Żabnik, który jest jednym z dopływów Koziego Brodu. To jeden z najpiękniejszych krajobrazowo zakątków regionu i miasta. Zajmuje powierzchnię 42,32 ha (z otuliną łącznie 154,44 ha). Przyroda tego rezerwatu należy do unikatowej w skali całego regionu.Przedmiotem ochrony są: biocenozy wodne, torfowiska niskie i przejściowe.

Zróżnicowana i bogata flora obejmuje ponad 363 gatunków roślin naczyniowych oraz ponad 105 mszaków. W zasobach flory odnotowano 23 gatunki chronione (20 objętych ochroną ścisłą i 3 częściową), 29 gatunków zagrożonych oraz 14 górskich.
Bogata i zróżnicowana fauna obejmuje 100 gatunków, w tym 44 chronione prawem. W rezerwacie możemy spotkać m.in. ropuchę szarą, jaszczurki, żmiję zygzakowatą. Lasy otaczające Dolinę Żabnika są siedliskiem wielu ptaków m.in. sikorek, sosnówek, dzwońców, kosów oraz zwierząt leśnych m.in. lisów, kun, dzików.

Obszar ten pełni niezwykle ważną funkcję przyrodniczą, stanowiąc ostoję dla naturalnych, niezaburzonych układów roślinności, rzadkich okazów fauny i flory. Bez wątpienia dużym zagrożeniem dla tego środowiska staje się nadmierna penetracja ludzi, co przyczynia się do niszczenia stanowisk roślin rzadkich.

Rezerwat powołany został decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 24 czerwca 1996 roku.

Gatunku chronione na terenie rezerwatu: Centuria pospolita i nadobna, Pomocnik baldaszkowaty, Wawrzynek wilczełyko, Omieg górski, Rosiczka okrągłolistna, Kruszczyk rdzawoczerwony, szerokolistny i błotny, Goryczka wąskolistna, Bagno zwyczajne, Listera jajowata, Wyblin jednolistny, Gnidosz błotny, Tłustosz pospolity, Kosatka kielichowa, Pływacz drobny, Ciemiężyca zielona.

Źródło zdjęć: Zielnik karpacki