Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Użytek ekologiczny Remiza leśna Bucze

  • lokalizacja: między dzielnicą Szczakowa a kamieniołomami z centrum nurkowym
  • koordynaty: +50° 13' 54.80", +19° 18' 55.19"
  • forma ochrony: Użytek ekologiczny
  • przedmiot ochrony: Las grądowy oraz walory krajobrazowe
 

 

Obszar o pow 10,5 ha, objęty ochroną prawną jako użytek ekologiczny od roku 2008, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie nr XX/250/2008. Remiza ma kształt wąskiego pasma (ok. 65 m szerokości) ciągnącego się równolegle do ul. Sobieskiego na odcinku 700 m.

W zasobach flory zanotowano 10 gatunków zagrożonych i rzadkich w skali kraju i regionu, a także 6 gatunków chronionych (w tym 8 ściśle i 8 częściowo). Potwierdzono na tym obszarze występowanie zbiorowiska lasu liściastego o charakterze grądu. Lasy grądowe wykształcają się na siedliskach żyznych, w związku z czym zostały one w znacznej ilości zniszczone i przejęte przez grunty rolne, bądź zdewastowane na potrzeby uprawy drzew iglastych. Zgodnie z zapisem na mapach potencjalnej roślinności naturalnej kraju lasy grądowe stanowią 41,6% powierzchni Polski.  Remiza Leśna Bucze stanowi jeden z ostatnich zachowanych tego typu lasów na terenie naszego miasta.

Bez wątpienia obszar ten pełni istotna funkcję przyrodniczą, będąc ostoją rzadkich osobników fauny i flory. Jest również ważnym węzłem ekologicznym miasta. Przez obszar biegnie ścieżka dydaktyczna.

Gatunki chronione tego obszaru: Dziewięćsił bezłodygowy, Buławnik wielkokwiatowy, Centuria pospolita, Kruszczyk rdzawoczerwony oraz szerokolistny, Przylaszczka pospolita, Lilia złotogłów, Miodownik melisowaty, Kosatka kielichowa.

 

Źródło zdjęć: Zielnik karpacki