Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Góra Grodzisko

  • lokalizacja: na wschód od dzielnicy Bory, na szczycie góry Grodzisko, najlepsze dojście z ulicy Chrzanowskiej
  • koordynaty: +50° 10' 58.65", +19° 18' 4.84"
 

 

Góra Grodzisko jest jednym z najwyższych wzniesień Jaworzna (346 m n.p.m.). Charakterystyczna "leśna kopuła" sprawia, że góra wyróżnia się na tle miasta. Partie szczytowe są zalesione, natomiast zbocza pokryte są nieużytkami i polami uprawnymi. Pomimo znacznego odkształcenia szaty roślinnej w rejonie wzgórza występują tu rośliny chronione. Obok walorów krajoznawczych obszar ten posiada także znaczenie historyczne jako miejsce dawnego grodu obronnego. 

Rośliny chronione: kruszczyk szerokolistny, konwalia majowa i pierwiosnek lekarski