Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Góra Wielkanoc

  • lokalizacja: południowa część Ciężkowic, niedaleko zabudowań
  • koordynaty: +50° 12' 40.06"N, +19° 20' 27.02"E
  • forma ochrony: Użytek ekologiczny
  • przedmiot ochrony: Murawy kserotermiczne oraz walory krajobrazowe
 

 

Użytek ekologiczny Góra Wielkanoc to obszar o pow. 5,6 ha objęty ochroną prawną od 2015 r., na mocy uchwały Rady Miejskiej nr V/36/2015. Przedmiotem ochrony są murawy kserotermiczne oraz walory krajobrazowe.

Góra Wielkanoc to wzgórze o wysokości 331,22 m n.p.m., należące do ciągu wzniesień Garbu Ciężkowickiego, oddzielającego Nieckę Wilkoszyńską od Kotliny Biskupiego Boru. Ta część Jaworzna w przeszłości była istotnym rejonem eksploatacji i przeróbki rud cynku, srebra oraz ołowi. Eksploatacja przyczyniła się do znacznych przekształceń krajobrazu. Murawy kserotermiczne, które występują na tym terenie to jedne z największych i najlepiej zachowanych płatów siedlisk nie tylko na terenie Jaworzna, ale i w skali regionu.

Murawy kserotermiczne to zbiorowiska roślinne o charakterze stepowym, występujące w miejscach ciepłych, suchych i o dużym nasłonecznieniu, na podłożu bogatym w węglan wapnia. To głównie zbiorowiska półnaturalne, do powstania i trwania których przyczynia się działalność człowieka - wypas, koszenie. Należy zaznaczyć, że charakteryzują się wyjątkowym bogactwem gatunkowym, pomimo trudnych warunków siedliskowych. W Europie uznawane są za jedne z najbogatszych siedlisk. To zbiorowiska niezwykle barwne i pachnące, wśród których można znaleźć liczne gatunki przyprawowe, lecznicze czy rośliny rzadkie i chronione. W Polsce murawy kserotermiczne należą do najbardziej zagrożonych siedlisk.

Chronione gatunki: Dziewięćsił bezłodygowy, Wawrzynek wilczełyko, Kruszczyk rdzawoczerwony oraz szerokolistny, Goryczuszka Wettsteina, Lilia złotogłów, Wyblin jednolistny, Śniadek baldaszkowaty.