Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Remizy leśne i łąki śródleśne “Pola Mostki”

  • lokalizacja: lasy na południe od dzielnicy Ciężkowice, niedaleko “Suchego Stawu”
  • koordynaty: +50° 12' 5.07", +19° 21' 42.52"
 

 

Miejsce to znajduje się w lasach na południe od dzielnicy Ciężkowice. W obniżeniu terenu płynie nieduży ciek wodny tworzący lokalne rozlewiska i zabagnienia. Dookoła rozciągają się skupiska leśne, nieużytki i łąki. Szatę roślinną tworzą higrofile lasy (łęgowe i olszowe), zbiorowiska błotne, torfowiskowe i podmokłe łąki. Zlokalizowano tu również zbiornik przeciwpożarowy zwany "Suchym Stawem". Wilgotny mikroklimat i pozostałości lasów o naturalnym i półnaturalnym charakterze sprawiają, że występuje tu sporo rzadkich roślin. Przy przebiegającej przez teren ul. Luszowickiej znajduje się najstarsza kapliczka w mieście.

Rośliny chronione:

kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, kalina koralowa, storczyk szerokolistny, listeria jajowata.

Źródło zdjęć: Zielnik karpacki