Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Hałda Wapniówka

  • lokalizacja: na terenie dzielnicy Szczakowa, na wschód od ulicy Batorego, niedaleko Huty Szkła
  • koordynaty: +50° 14' 54.48", +19° 16' 44.97"

Na terenie Szczakowej, przy linii kolejowej Katowice – Kraków znajduje się, nieczynne od 1909 r., składowisko wapnia. To pozostałość po austriackiej Fabryce Sody Amoniakalnej. Wokół są tereny poprzemysłowe i kolejowe. Na południe od zwału wapnia znajduje się rzeka Kozi Bród.

Hałda sodowa w Szczakowej to niezwykle interesyjący teren z botanicznego punktu widzenia. Występują tu różnorodne gatunki roślin. Na opisywanym terenie występuje szereg gatunków muraw kserotermicznych i gatunków wybitnie wapieniolubnych. Można tu spotkać rośliny, nieobecne w innych częściach miasta: ukwap dwupienny i podejźrzon księżycowy lub występują rzadko: dąbrówka kosmata, przelot pospolity, gęsiówka szorstkowłosista, krzyżownica gorzkawa, jaskier bulwkowaty, krwiściąg mniejszy, ożanka pierzastosieczna. Rosną tu też rośliny, podlegające ochronie gatunkowej: storczyk szerokolistny, kruszczyk błotny, gółka długoostrogowa, wyblin jednolistny, kosatka kielichowa, dziewięćsił bezłodygowy, wilżyna ciernista.