Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Trasa 472

Turystyka rowerowa

 

Trasa 472 to szlak okrężny wokół całego Jaworzna. Ma długość prawie 50 km więc zaznaczamy, że mniej wytrenowani kolarze mogą mieć problem z pokonaniem szlaku w ciągu jednego dnia. Umownym początkiem trasy jest węzeł szlaków (trasy 474 i 484) pod dworcem kolejowym w dzielnicy Szczakowa. Udajemy się w kierunku wschodnim ulicą Kolejarzy do ul. Bukowskiej. Z prawej łączy się szlak żółty. Jedziemy dalej prosto aż do skrętu na zalew “Sosina”. Tutaj szlak czarny spotyka się z węzłem szlaków czerwonych (481, 482), zielonego (475) i niebieskiego (474), z którymi pokrywa się przez około 150 m. Jedziemy dookoła zalewu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie skręcamy w lewo w drogę żwirową biegnącą nieopodal brzegu zalewu wzdłuż ośrodków rekreacyjnych. W pewnym momencie szlak zielony (475) odchodzi w lewo. My kierujemy się dalej prosto wzdłuż niewielkiego cieku wodnego. Dojeżdżamy do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym (481) gdzie znajduje się miejsce odpoczynkowe. Warto wspomnieć, że dotychczas poruszaliśmy się ścieżką dydaktyczną po zrekultywowanych terenach kopalni piasku. Następnie skręcamy w prawo i drogą gruntową dojeżdżamy do dzielnicy Ciężkowice.

Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ulicę Młyny Serafińskie. Skręcając w prawo w ulicę Lelewela dojedziemy do Hippicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego. Jadąc prosto dojeżdżamy do ul. ks. Mroczka w centrum dzielnicy. Skręcamy w prawo i jedziemy wraz z innymi szlakami (471, 480, 481). Dojeżdżamy do kościoła p.w. NMP Nieustającej Pomocy i na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w lekko stromą ulicę Wyzwolenia. Po ok 300 m skręcamy w prawo w ul. Zawiszy Czarnego następnie znowu w prawo w ul. Gierymskiego i w lewo w ul. Szarych Szeregów. Wraz z końcem zabudowy szlak zielony odchodzi w prawo na Górę Wielkanoc. My kierujemy się dalej prosto drogą żwirową w kierunku południowym. Po drodze mijamy linię kolejową na trasie Katowice-Kraków, krótki odcinek szlaku niebieskiego (483) oraz miejsce odpoczynkowe. W miejscu tym od ulicy Szarych Szeregów ma przebiegać ścieżka dydaktyczna “Doliska”. Jedziemy dalej prosto po płytach betonowych przechodzących w asfalt dojeżdżamy do dzielnicy Jeziorki. Na skrzyżowaniu ulic Kasztanowej i Łanowej znajduje się kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika. Skręcamy w lewo i za ok 600 m skręcamy w prawo w ulicę Herbową. Mijamy zabudowania Cezarówki Górnej. Z lewej strony dochodzi szlak czerwony (481). Po 50 metrach skręcamy w prawo w drogę gruntową i mijamy miejsce odpoczynkowe.

Dojeżdżamy do asfaltowej ulicy Łanowej w Byczynie, która płynnie przechodzi w ulicę Gwardzistów. Po chwili skręcamy w prawo w ulicę Chryzantemową a następnie w ulicę Bruna. Gdy pojedziemy Chryzantemową do końca dojedziemy do cmentarza w Byczynie. Ulica Bruna płynnie przechodzi w Wysockiego, która doprowadza nas znowu do ul. Gwardzistów gdzie skręcamy w prawo. Przy ulicy Kościelnej znajduje się kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ulicą Gwardzistów docieramy do ul. Krakowskiej (DK 79), którą należy przekroczyć korzystając z przejścia dla pieszych. Dalej kontynuujemy jazdę ulicą Korczyńskiego. Po chwili z prawej dołącza się szlak zielony (007) i jedziemy razem z nim prosto. Mijamy wiadukt nad autostradą A4 i kierujemy się w stronę stawów rybnych “Groble”. Na skrzyżowaniu z miejscem odpoczynkowym skręcamy w prawo w drogę gruntową (jest to też granica miasta). Jedziemy przez dłuższą chwilę prosto po czym dojeżdżamy do skrzyżowania z niebieskim szlakiem (478). Skręcamy razem z nim w prawo dojeżdżając do stawów Bielnik. Jest to teren byłego ośrodka wypoczynkowego “Tarka”. Po chwili szlaki rozwidlają się i my skręcamy w lewo w dróżkę między stawami. Dalej jedziemy drogą żwirowo- gruntową mijając betonowany parking. Dojeżdżamy do asfaltowej ul. Dąb i skręcamy w lewo. Gdybyśmy pojechali cały czas prosto dojechalibyśmy do dzielnicy Dąb. Zobaczyć tam można kaplicę pw. MB Nieustającej Pomocy, kilka okazałych pomników przyrody oraz kapliczkę. My jednak po chwili skręcamy w prawo w drogę prowadzącą do pompowni wody. Nieco na południe znajduje się staw Grajdołek. Stację pomp objeżdżamy z prawej strony i dojeżdżamy do rzeki Przemszy. Dalej jedziemy prosto wzdłuż rzeki mijając wiadukt autostrady A4 dojeżdżamy do węzła szlaków w parku w dzielnicy Jeleń i ulicy Celników. W centrum Jelenia warto zobaczyć zegar słoneczny na terenie parku, słup graniczny Cesarstwa austro-węgierskiego, dwa pomniki przyrody, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z II połowy XVII wieku, budynek Gimnazjum nr 8, przydrożną kaplicę słupową, zabytkową studnię, pomnik 700-lecia Jelenia i Pomnik Bohaterów Jelenia 1939-1945 r.

Przecinamy ulicę Celników i jedziemy gruntową ścieżką wzdłuż rzeki Przemsza. W pewnym momencie czerwony szlak odbija w prawo. My dalej jedziemy prosto. Mijamy punkt odpoczynkowy. Docieramy do wału przeciwpowodziowego wzdłuż potoku Wąwolnica, którym dojeżdżamy do kładki. Po przekroczeniu potoku zjeżdżamy na ulicę Biały Brzeg (wyłożona płytami betonowymi). Po około 600 m dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w lewo w żwirową leśną drogę. W tym momencie wjeżdżamy do dużego kompleksu leśnego “Podłęże”. Jedziemy cały czas prosto mijając łącznikowy szlak zielony (479a) dojeżdżamy do szlaku niebieskiego (028). Jedziemy dalej prosto i po około 400 metrach skręcamy w lewo nad zalew Łęg. Na miejscu możemy odpocząć na przygotowanym stanowisku.

Jedziemy dalej prosto dojeżdżając do ul. Promiennej. Dalej razem ze szlakiem niebieskim jedziemy wzdłuż Elektrowni Jaworzno III. Dojeżdżamy do ul. Wojska Polskiego i skręcamy w prawo. Jedziemy razem ze szlakiem żółtym aż do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej. Tam skręcamy w lewo. Po przejechaniu przez nasyp kolejowy skręcamy w ulicę Nowowiejską. W ulicę Katowicką skręcamy w lewo na wysokości kościoła p.w. MB Anielskiej. Następnie na światłach skręcamy w ul. Starowiejską. Dojeżdżamy do ul. Długoszyńskiej i jedziemy nią aż do cmentarza. Za cmentarzem skręcamy w lewo i jedziemy wzdłuż ogrodzenia. Mniej więcej w połowie długości ogrodzenia droga odchodzi w prawo. Dalej leśnymi drogami jedziemy aż do linii kolejowej Katowice-Kraków w okolicach dzielnicy “Długoszyn”. Niedaleko w kierunku północno-zachodnim znajdziemy wychodnie skalne (na wysokości wiaduktu kolejowego). Jedziemy wzdłuż torów docierając do potoku Kozi Bród. Udając się w prawo dojedziemy do dzielnicy Długoszyn. Zobaczyć tam można kaplicę p.w. św. Barbary oraz pomniki przyrody. My skręcamy w prawo, przejeżdżamy tunelem pod torami i znowu skręcamy w prawo. Przekraczamy Kozi Bród kładką i jedziemy wzdłuż rzeki Biała Przemsza. Dojeżdżamy do ulicy Batorego gdzie znajduje się miejsce odpoczynkowe. Dotarliśmy do północnego krańca Jaworzna. My skręcamy w prawo i jedziemy ul. Batorego ok 1,5 km. Po drodze po lewej stronie mijamy ul. Pasternik. W czasie II wojny światowej znajdowało getto dla ludności narodowości żydowskiej a nieopodal znajdziemy hałdę “Wapniówkę”. My jedziemy prosto i skręcamy w lewo dopiero w ul. Moździerzowców a następnie znowu w lewo w ul. Pochyłą. Przekraczamy kładkę nad Kozim Brodem i dojeżdżamy do ul. Kościuszki. Skręcamy w lewo i dojeżdżamy do ul. Kolejarzy. Następnie skręcamy w prawo i dojeżdżamy pod dworzec kolejowy. Jest to początek i koniec naszej trasy.