Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Trasa 479

Turystyka rowerowa

 

Trasa 479 zaczyna się na ul. Wilczej na osiedlu Podłęże, na szlaku żółtym (476). Od razu odbijamy od Wilczej i kierujemy się na południe leśną drogą. Za lasem po lewej stronie znajduje się kościół p.w. św. Barbary oraz cmentarz żydowski. Po pewnym czasie ścieżka odbija w prawo. Dojeżdżamy do ul. Moniuszki i ostrożnie ją przekraczamy. Skręcamy w prawo i jedziemy wzdłuż ulicy i prowadzonego po gruncie ciepłociągu. Na skrzyżowaniu z drogą z betonowych płyt jedziemy prosto- szlak niebieski (028) odbija tutaj w prawo. My jedziemy cały czas prosto i po około 500 metrach skręcamy w prawo. Następne 1,5 km jedziemy prosto przez żwirową drogę w kompleksie leśnym “Podłęże”. Skręcamy w lewo w miejscu gdzie do szlaku dołącza się zielony szlak łącznikowy (479a). Jedziemy dalej prosto przez las mijając po drodze czynną linię kolejową i potok Wąwolnica. Wjeżdżamy na ul. K. Bożka, która łączy się z ul. Zwycięstwa. Za kapliczką skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do polnej ścieżki po której przebiega czarny szlak (472) i skręcamy w lewo. Jedziemy wzdłuż rzeki Przemszy i dojeżdżamy do ul. Celników, do węzła szlaków gdzie trasa kończy bieg. W centrum Jelenia warto zobaczyć zegar słoneczny na terenie parku, słup graniczny Cesarstwa austro-węgierskiego, dwa pomniki przyrody, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z II połowy XVII wieku, budynek Gimnazjum nr 8, przydrożną kapliczkę słupową, zabytkową studnię, pomnik 700-lecia Jelenia i Pomnik Bohaterów Jelenia 1939-1945 r.