Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Regulamin konkursu plastycznego "Mój jaworznicki strój"

Regulamin Konkursu plastycznego na jaworznicki strój ludowy
„Mój jaworznicki strój”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Dział Informacji Regionalnej.
2. Konkurs realizowany jest z okazji obchodów 115-lecia nadania Jaworznu praw miejskich.

II. Cele konkursu
1. Zachęcenie mieszkańców Jaworzna do zaprojektowania jaworznickiego stroju ludowego. Inspirację powinny stanowić stroje krakowskie, ze względu na historycznie uwarunkowane wpływy kultury Małopolski na nasze tradycje regionalne.
2. Zachęcenie do poszukiwania swoich korzeni i poznania tradycji, podczas tworzenia regionalnego ubioru.
3. Rozwinięcie zainteresowań, wrażliwości estetycznej, rozbudzenie indywidualnych zdolności twórczych i plastycznych.
4. Zachęcenie do kultywowania tradycji, przez odwołanie się do kultury stroju.
5. Zaprezentowanie szerokiej grupie odbiorców jaworznickiego stroju ludowego, poprzez zorganizowanie wystawy pokonkursowej.

III. Tematyka konkursu
1. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie prac technicznych w dowolnej technice (rysunek, grafika) oraz uszycie stroju, bądź wyczerpujący jego opis.
2. Prace powinny w artystyczny sposób prezentować strój jaworznicki i jego elementy.
3. Prace mogą nawiązywać również do etnodizajnu – współczesnego nurtu łączącego elementów rękodzielnictwa i wyrobnictwa ludowego z nowoczesnymi trendami mody.

IV. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Jaworzna powyżej 15. roku życia.

V. Warunki konkursu
1. Uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną, wykonaną przez siebie pracę (miniaturę stroju), w dowolnej technice, uzupełnioną o wyczerpujący opis stroju.
2. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, wyraża zgodę na późniejsze wystawienie pracy na terenie Biblioteki.
3. Każda praca powinna być opatrzona: pseudonimem autora.
4. Pracę należy złożyć osobiście w Dziale Informacji Regionalnej lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Dział Informacji Regionalnej Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem: „Konkurs plastyczny na jaworznicki strój ludowy „Mój jaworznicki strój”). W teczce lub kopercie z pracą podpisaną godłem/pseudonimem autora, powinna znaleźć się druga, zaklejona koperta, z czytelnie wypełnioną kartą uczestnictwa.
5. Kartę uczestnictwa można pobrać na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie lub odebrać w Dziale Informacji Regionalnej.
7. Zgłoszenia niekompletne, niezgodne z regulaminem, dostarczone po terminie, zniszczone, w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą rozpatrywane.
8. Prace oceniać będzie Jury, powołane przez Organizatora.
9. Decyzje Jury, w sprawie oceny prac, są niepodważalne i ostateczne.
10. Prace, dostarczone na konkurs nie będą zwracane, pozostają w zbiorach Biblioteki.
11. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie bądź mailowo.
12. Wyniki konkursu, z nagrodzonymi pracami i nazwiskami zwycięzców (za ich zgodą), zostaną umieszczone na stronie internetowej Biblioteki.

VI. Terminarz
1. Termin składania prac: do 31 maja 2016 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2016 r. – Dni Jaworzna, połączone z pokonkursową wystawą prac w Dziale Informacji Regionalnej.