Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Regulamin konkursu literackiego "Świat jaworznickich legend"

Regulamin Konkursu Literackiego
„Świat jaworznickich legend”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Dział Informacji Regionalnej.
2. Konkurs realizowany jest z okazji obchodów 115-lecia nadania Jaworznu praw miejskich.

II. Cele konkursu
1. Zgromadzenie oraz rozpowszechnianie kolekcji jaworznickich legend i ciekawostek lokalnych.
2. Zachęcenie mieszkańców Jaworzna do przypomnienia historii zapamiętanych z dzieciństwa, zasłyszanych lub do stworzenia własnej legendy, opartej na faktach z życia miasta.
3. Poznanie lokalnych tradycji.
4. Rozwinięcie zainteresowań daną tematyką.
5. Rozbudzenie indywidualnych zdolności twórczych.

III. Tematyka konkursu
1. Zadaniem uczestników będzie przypomnienie i napisanie opowiadania, bądź stworzenie własnego utworu, inspirowanego przeszłością, teraźniejszością lub przyszłością naszego miasta.
2. W pracach, klimat miasta oraz świat wyobraźni, musi przeplatać się z wątkami jaworznickiej historii lub teraźniejszości.

IV. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Jaworzna, z podziałem na dwie grupy wiekowe: dzieci w wieku do 15 lat oraz osoby powyżej 15. roku życia.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

V. Warunki konkursu
1.Uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną, wykonaną przez siebie pracę.
2. Praca nie powinna przekraczać trzech stron formatu A4
3. Uczestnik konkursu składa dwie, zaklejone koperty.
Pierwsza koperta, opisana - Konkurs Literacki „Świat jaworznickich legend” z dopisanym pseudonimem literackim (godłem) i kategorią wiekową (np. Globus – do 15 lat), powinna zawierać czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa.
Druga koperta, opisana – Konkurs Literacki „Świat jaworznickich legend”, pseudonim literacki (godło) i kategoria wiekowa, z dopiskiem praca, (np. Globus – do 15 lat PRACA), powinna zawierać wydruk tekstu w jednym egzemplarzu oraz jego zapis w wersji cyfrowej na płycie CD (pracę, zamiast zapisu na płycie CD, można także przesłać pocztą elektroniczną, na adres: )
Prace anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
4. Kartę zgłoszeń można pobrać na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie lub odebrać w Dziale Informacji Regionalnej
5. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie pracy w Archiwum Cyfrowym Biblioteki lub do jej udostępnienia na miejscu.
6. Każda praca powinna być opatrzona: pseudonimem autora pracy oraz tytułem.
7. Zgłoszenia niekompletne, niezgodne z regulaminem, dostarczone po terminie, zniszczone, w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą rozpatrywane.
8. Prace oceniać będzie Jury, powołane przez Organizatora.
9. Decyzje Jury, w sprawie oceny prac, są niepodważalne i ostateczne.
10. Prace, dostarczone na konkurs, nie będą zwracane, pozostaną w zbiorach Biblioteki.
12. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora, o wynikach konkursu, telefonicznie bądź mailowo.
13. Wyniki konkursu, z nagrodzonymi pracami i nazwiskami zwycięzców (za ich zgodą), zostaną umieszczone na stronie internetowej Biblioteki.

VI. Terminarz
1. Termin składania prac: do 31 maja 2016 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu – czerwiec 2016 r. – Dni Jaworzna.