Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Regulamin konkursu plastycznego "Barwy Jaworzna"

Regulamin konkursu plastycznego „Barwy Jaworzna”

 

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Dział Informacji Regionalnej.
2. Konkurs realizowany jest z okazji obchodów 115-lecia nadania Jaworznu praw miejskich.
3. Grafiki udostępnione uczestnikom konkursu są zastrzeżone prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane i udostępniane bez zgody ich autora, w celach innych niż przez niego wskazane, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

II Cele konkursu
1. Zachęcenie mieszkańców Jaworzna do zgłoszenia pokolorowanych przez siebie grafik przedstawiających charakterystyczne sceny z Jaworzna.
2. Popularyzacja formy kreatywnego spędzania czasu, jaką są kolorowanki.
3. Rozwijanie zainteresowań, twórczych pasji, wrażliwości estetycznej i świadomości lokalnej poprzez rozpoznanie i pokolorowanie przedstawionych w grafikach widoków z Jaworzna.
4. Zaprezentowanie szerokiej publiczności powstałej kolekcji kolorowych grafik, w formie wystawy pokonkursowej i publikacji elektronicznej.

III Tematyka konkursu
1. Zadaniem uczestnika będzie pokolorowanie wybranej grafiki udostępnionej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie oraz uzupełnienie rysunku o detale i opatrzenie go krótkim opisem.
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie udostępnia na stronie internetowej grafiki, które uczestnicy konkursu mogą przetworzyć, z wykorzystaniem dowolnych technik artystycznych.

IV Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Jaworzna.
2. Organizator przewiduje IV kategorie wiekowe:
a) do lat 6.
b) 7 – 12 lat.
c) 13 – 17 lat.
d) od lat 18.

V Warunki konkursu
1. Uczestnicy konkursu mają do wyboru po kilka wzorów grafik przewidzianych dla danej kategorii wiekowej.
2. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną, wybraną grafikę lub wszystkie z puli wzorów przewidzianych dla jego kategorii wiekowej.
3. Uczestnik powinien uzupełnić rysunek w detale i zamieścić jego krótki opis na odwrocie pracy. Opis powinien zawierać informacje o tym, co przedstawia dana grafika (np. nazwę budynku, jego lokalizację, rok powstania itp.). Ilość złożonych prac nie będzie miała wpływu na sposób oceniania.
4. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, wyraża zgodę na późniejsze prezentowanie prac, w formie wystawy i publikacji elektronicznej, przygotowanych przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
5. Każda praca powinna być opatrzona godłem / pseudonimem artystycznym oraz informacją o wieku autora.
6. Prace należy składać osobiście w Dziale Informacji Regionalnej oraz Punkcie Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie lub przesyłać pocztą na adres:
    Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Dział Informacji Regionalnej
    Rynek Główny 17
    43-600 Jaworzno
    Z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Barwy Jaworzna”.
7. W teczce lub kopercie z pracami konkursowymi powinna znaleźć się druga, zaklejona koperta, z czytelnie wypełnioną kartą uczestnictwa.
8. Kartę uczestnictwa można pobrać ze strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie lub uzyskać w Dziale Informacji Regionalnej oraz Punkcie Informacji Turystycznej.
9. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
        - niezgodne z regulaminem,
        - niekompletne,
        - dostarczone po wyznaczonym terminie,
        - zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, transportu.
10. Prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
11. Decyzje Jury, w sprawie oceny prac, są niepodważalne i ostateczne.
12. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom po jego zakończeniu. Prace zostaną włączone do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
13. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora telefonicznie bądź mailowo.
14. Wyniki konkursu, z prezentacją nagrodzonych prac oraz podaniem autorstwa (nazwiska wyszczególniane za zgodą zwycięzców), zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
15. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator dokona selekcji przy wyborze prac prezentowanych na wystawie pokonkursowej.

VI Terminarz
1. Termin składania prac: do 5 maja 2016 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu: 12 maja 2016 r. o godzinie 12:00, połączone z pokonkursową wystawą prac w Dziale Informacji Regionalnej.