Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Regulamin konkursu plastycznego „Zaprojektuj pisankę”

Regulamin konkursu plastycznego „Zaprojektuj pisankę”

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Dział Informacji Regionalnej.

II Cele konkursu
1. Zachęcenie mieszkańców Jaworzna do zgłoszenia wykonanych przez siebie projektów pisanek wielkanocnych nawiązujących, do miasta Jaworzna.
2. Popularyzacja kreatywnego spędzania czasu i możliwość zaprezentowania talentów plastycznych mieszkańców naszego miasta.
3. Rozwijanie zainteresowań, twórczych pasji, wrażliwości estetycznej, świadomości lokalnej oraz regionalnej poprzez zaprojektowanie i wykonanie ozdoby świątecznej, inspirowanej sztuką ludową i folklorem.
4. Zaprezentowanie szerokiej publiczności powstałej kolekcji rękodzieła, w formie wystawy pokonkursowej.
5. Wspólne celebrowanie Świąt Wielkanocnych.

III Tematyka konkursu
1. Zadaniem uczestnika będzie ozdobienie, wymyślonym przez siebie wzorem, pisanki wielkanocnej, na podstawie udostępnionej przez Bibliotekę grafiki lub stworzenie własnego projektu od podstaw.
2. Projekty graficzne powinny zawierać odniesienia do miasta Jaworzna.

IV Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Jaworzna.
2. Organizator nie przewiduje ograniczeń wiekowych. W przypadku dużego zróżnicowania wieku uczestników, zgłoszenia będą oceniane z podziałem na kategorie wiekowe.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia Oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

V Warunki konkursu
1. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną.
2. Zgłoszona praca powinna spełniać wymagania określone w Regulaminie.
3. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, wyraża zgodę na późniejsze prezentowanie prac, w formie wystawy, przygotowanej przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
4. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie danymi autora: imię, nazwisko, wiek, dane kontaktowe (e-mail lub telefon).
5. Do każdej pracy konkursowej konieczne jest złożenie podpisanego Oświadczenia.
6. Prace należy składać osobiście w Punkcie Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
7. Grafikę pomocniczą można pobrać ze strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie lub uzyskać w Dziale Informacji Regionalnej oraz Punkcie Informacji Turystycznej.
8. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
        - niezgodne z regulaminem,
        - dostarczone po wyznaczonym terminie,
        - zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, transportu.
9. Prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
10. Decyzje Jury, w sprawie oceny prac, są niepodważalne i ostateczne.
11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom po jego zakończeniu. Prace zostaną włączone do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
12. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora telefonicznie bądź mailowo.
13. Wyniki konkursu, z prezentacją nagrodzonych prac oraz podaniem autorstwa, zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
14. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator dokona selekcji przy wyborze prac prezentowanych na wystawie pokonkursowej.

VI Terminarz
1. Termin składania prac: od 20 marca do 10 kwietnia 2017 r.
2. Rozstrzygnięcie połączone z pokonkursową wystawą prac w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie: 12 kwietnia 2017 r.