Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Regulamin konkursu "Booktalking"

„Booktalking – rozmowa o książce”
Regulamin konkursu na literackie zaprezentowanie ulubionej książki


1. Organizatorem „Booktalkingu – rozmowy o książce”, zwanego dalej Konkursem, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników literatury pięknej, w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I – 13-18 lat,
 • II – od 19 lat

3. Cele konkursu:

 • aktywizacja lokalnego środowiska społecznego, w tym młodzieży i seniorów, 
 • integracja wielopokoleniowa wokół wartości, jakie niesie ze sobą literatura,
 • pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej,
 • promowanie literatury, chęć dzielenia się odczuciami i refleksjami na temat przeczytanych książek,
 • kształtowanie umiejętności krytyki literackiej oraz wyrażania własnej opinii o przeczytanych książkach,
 • rozwój czytelnictwa.

4. Warunki uczestnictwa:

 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika i zobowiązanie do przestrzegania zasad w nim zawartych,
 • czytelne wypełnienie karty uczestnictwa,
 • nadesłanie, wydrukowanej, jednej, samodzielnie napisanej, nigdzie niepublikowanej i nie nagradzanej recenzji ulubionej książki (nie mniej niż 1800 i nie więcej niż 2000 znaków, czcionka 11 Arial Narrow).
 • Recenzja powinna być opatrzona metryczką, w której będzie zawarta kategoria wiekowa oraz pseudonim autora np. I – Ogrodnik (co oznacza, że osoba o pseudonimie Ogrodnik zalicza się do kategorii wiekowej 13-18 lat). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z kartą uczestnictwa, opisaną tą samą metryczką co praca z dopiskiem „Karta”,
 • prace anonimowe nie zostaną  zakwalifikowane do konkursu.

5. Autorzy recenzji wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) w mediach oraz na stronie internetowej organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.).

6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie dla Organizatora do korzystania ze zgłoszonych recenzji w zakresie publicznego rozpowszechnienia.

7. Termin i miejsce dostarczenia prac:
recenzje należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r.,

 • wersję papierową osobiście lub pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno,
 • wersję elektroniczną (wyłącznie pracy) na adres e-mail , (w temacie wiadomości proszę wpisać Konkurs Booktalking – rozmowa o książce).

8. Oceny prac i przyznania nagród dokona jury.

9. Nagrodami w konkursie będą atrakcyjne książki, przyznawane za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2017 r. Laureaci rywalizacji zostaną powiadomieni przez Bibliotekę o znalezieniu się w gronie zwycięzców.

11. Postanowienia końcowe
w przypadku stwierdzenia plagiatu, jury unieważnia przyznaną nagrodę z podaniem przyczyny do publicznej wiadomości,
wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Organizator serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie Booktalking – rozmowa o książce.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej: www.biblioteka.jaw.pl, szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. /32/ 751-91-92 (wew. 230)