Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Regulamin konkursu „Wiesz czym oddychasz?”

„Wiesz czym oddychasz?”
Regulamin konkursu na list do dorosłych w ramach realizacji projektu „Biblioteka dla powietrza”

1. Organizatorem rywalizacji „Wiesz czym oddychasz?”, zwanego dalej Konkursem, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VII i gimnazjów.
3. Cele konkursu:

 • aktywizacja lokalnego środowiska społecznego, w tym młodzieży,
 • integracja wokół działalności na rzecz ochrony środowiska,
 • uwrażliwienie na kwestie związane z ekologią,
 • edukacja w zakresie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza,
 • popularyzacja profilaktyki antysmogowej,
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do ochrony środowiska,
 • umiejętności podejmowania świadomych decyzji, oraz zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji,
 • pobudzenie kreatywności i aktywności twórczej,
 • promowanie literatury z zakresu ekologii i nauk pokrewnych,
 • rozwój czytelnictwa.

4. Warunki uczestnictwa:

 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika i zobowiązanie do przestrzegania zasad w nim zawartych,
 • czytelne wypełnienie karty uczestnictwa,
 • nadesłanie (lub dostarczenie do biblioteki) jednej, wydrukowanej, samodzielnie napisanej, nigdzie niepublikowanej i nie nagradzanej pracy w postaci listu do osoby dorosłej, w którym ujęte zostaną obserwacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza i propozycji poprawy jego jakości.
 • list powinien zawierać nie mniej niż 1500 i nie więcej niż 2000 znaków ze spacjami, wymagana czcionka - Arial Narrow, wielkość 11.
 • list powinien być opatrzony pseudonimem autora np. Ogrodnik. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z kartą uczestnictwa, opisaną pseudonimem z dopiskiem „Karta”,
 • prace anonimowe nie zostaną  zakwalifikowane do konkursu.

5. Autorzy listu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) w mediach oraz na stronie internetowej organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.).
6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie dla Organizatora do korzystania ze zgłoszonych prac w zakresie publicznego rozpowszechnienia.
7. Termin i miejsce dostarczenia pracy:
prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2017 r.,

 • wersję papierową osobiście do Biblioteki Głównej lub Filii Podłęże 1, można również przesłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Rynek Główny 17
43-600 Jaworzno

 • wersję elektroniczną (wyłącznie pracy) na adres e-mail, (w temacie wiadomości proszę wpisać: Konkurs Wiesz czym oddychasz? - pseudonim autora).

8. Oceny prac i przyznania nagród dokona jury.
9. Nagrodami w konkursie będą atrakcyjne książki, przyznawane za pierwsze trzy miejsca.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2017 r. Laureaci rywalizacji zostaną powiadomieni przez Bibliotekę o znalezieniu się w gronie zwycięzców.
11. Postanowienia końcowe
W przypadku stwierdzenia plagiatu, jury unieważnia przyznaną nagrodę z podaniem przyczyny do publicznej wiadomości. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
Organizator serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Wiesz czym oddychasz?”
Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej: www.biblioteka.jaw.pl, szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. /32/ 751-91-92 (wew. 230)