Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Regulamin konkursu fotograficznego „Kocham swoje Miasto za...”

Regulamin konkursu fotograficznego „Kocham swoje Miasto za...”

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Dział Informacji Regionalnej.

II Cele konkursu
1. Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego i możliwość zaprezentowania talentów fotograficznych mieszkańców naszego miasta.
2. Rozwijanie zainteresowań, twórczych pasji, świadomości lokalnej oraz regionalnej poprzez wykonane fotografie, ukazujące atrakcyjnością miasta w regionie.
3. Zaprezentowanie szerokiej publiczności powstałej kolekcji fotografii, w formie galerii pokonkursowej.

III Tematyka konkursu
1. Zadaniem uczestnika będzie zrobienie zdjęcia miejsca, obiektu związanego z naszym miastem oraz krótkie uzasadnienie swojego wyboru.
2. Fotografia musi zawierać odniesienia do miasta Jaworzna (obiekt, przyroda, krajobraz, itp.).

IV Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Jaworzna.
2. Organizator nie przewiduje ograniczeń wiekowych. W przypadku dużego zróżnicowania wieku uczestników, zgłoszenia będą oceniane z podziałem na kategorie wiekowe.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia Oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

V Warunki konkursu
1. Uczestnik konkursu może zgłosić więcej niż jedną fotografię (maksymalnie 3 zdjęcia na osobę).
2. Fotografie mogą zostać wykonane aparatem lub smartfonem, ważne by były odpowiednio wysokiej jakości (rozdzielczość minimum 72 dpi). Preferowany format plików: JPG.
3. Można zgłaszać fotografie wykonane w przeszłości, ale nie wcześniej niż 1 rok temu. Ważne by ukazywały miejsca nadal istniejące i oddawały faktyczny, aktualny wygląd naszego miasta.
4. Zgłoszona praca powinna spełniać wymagania określone w Regulaminie.
5. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie danymi autora: godło lub pseudonim, wiek. W przypadku zgłoszenia drogą mailową należy w nazwie pliku umieścić pseudonim i przesłać wypełnioną Kartę Uczestnictwa (najlepiej w formacie PDF).
6. Do każdej pracy konkursowej konieczne jest złożenie podpisanego Oświadczenia i Karty Uczestnictwa.
7. Prace można składać osobiście w Punkcie Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, lub przesłać drogą mailową na adres: lub
8. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • niezgodne z regulaminem,
  • dostarczone po wyznaczonym terminie,
  • zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, transportu,
  • o niskiej jakości technicznej, przesłane w nieodpowiednim formacie, o niskiej rozdzielczości lub niezwiązane z tematyką konkursu.

9. Prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
10. Decyzje Jury, w sprawie oceny prac, są niepodważalne i ostateczne.
11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom po jego zakończeniu. Prace zostaną włączone do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania zdjęć w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości w materiałach pokonkursowych i promocyjnych opracowywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej i podstronach Biblioteki.
12. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora telefonicznie bądź mailowo.
13. Wyniki konkursu, z prezentacją nagrodzonych prac oraz podaniem autorstwa, zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
14. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator dokona selekcji przy wyborze prac prezentowanych na wystawie pokonkursowej.

VI Terminarz
1. Termin składania prac: od 14 lutego do 16 marca 2018 r.
2. Rozstrzygnięcie połączone z pokonkursową wystawą prac w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie: 20 marca 2018 r.