Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Regulamin "Złote Pióro 2018"

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”
XXII edycja – 2018 r.

Organizatorzy:

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
  • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie
  • Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie

 

Cel:
    Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do zainteresowania się literaturą i podejmowania własnych prób twórczości.

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Jaworzna

Warunki uczestnictwa.

1. Do konkursu organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych:
I. dzieci ze szkół podstawowych (kl. I-VI),
II. młodzież szkół podstawowych (kl. VII) oraz gimnazjów,
III. młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

2. 2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie
do 3 kwietnia 2018 r. jednego samodzielnie napisanego utworu literackiego, nigdzie niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach oraz spełnienie warunków pkt. 3 i 4:
wiersza (maksymalnie 1 strona A4: 50 wersów, czcionka 11 Times New Roman),
opowiadania (maksymalnie 2 strony A4, czcionka 11 Times New Roman).

3. Uczestnik konkursu składa jedną zaklejoną kopertę opisaną: Konkurs o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” z pseudonimem literackim (godłem) i kategorią wiekową (np. LIBRA - I), która zawiera:
a) wydrukowaną pracę konkursową w jednym egzemplarzu, opatrzoną: tytułem, pseudonimem literackim (godłem) oraz kategorią wiekową (np. LIBRA - I),
b) zaklejoną kopertę z czytelnie wypełnioną kartą uczestnictwa. Koperta opisana pseudonimem literackim (godłem) i kategorią wiekową (np. LIBRA - I),

4. Elektroniczną wersję tekstu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: lub Pliki tekstowe należy zapisać w formacie doc. lub odt. Pliki w formacie pdf. nie będą uwzględniane.
Prace anonimowe nie zostaną  zakwalifikowane do konkursu.

5. Prace należy nadesłać pocztą lub złożyć osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Jaworznie, 43 - 600 Jaworzno, Rynek Główny 17 (tel. 32 751 91 92 wew. 2 230).

6. Oceny prac i przyznania nagród dokona jury.

7. Prace laureatów zostaną poddane analizie pod względem ewentualnego naruszenia praw autorskich. W przypadku stwierdzenia plagiatu jury unieważnia przyznaną nagrodę i przekazuje sprawę odpowiedniemu dyrektorowi szkoły, w celu wyciągnięcia konsekwencji i zastosowania środków wychowawczych.

8. Nagrody

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej otrzymają symboliczne pióra: I miejsce - złote,
II miejsce - srebrne, III miejsce - brązowe, wyróżnieni – kałamarze. Laureaci otrzymują także nagrody książkowe. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie wydawnictwa jubileuszowego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów w wydawnictwie książkowym.

Finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2018 r. Tylko laureaci rywalizacji zostaną poinformowani o znalezieniu się w grupie zwycięzców. Informacja ta zostanie przekazana drogą mailową bądź telefoniczną.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Międzyszkolnym Konkursie Literackim o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”.

Aktualne informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej: www.biblioteka.jaw.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. /32/ 751-91-92 (wew. 2 230)