Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Regulamin konkursu literackiego

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„Opowiadań cała teka - ja i moja biblioteka”.


I. Organizator

Miejska Biblioteka Publiczna Oddział Dla Dzieci i Młodzieży w Jaworznie.


II. Cele konkursu

1. Podniesienie świadomości wiedzy o historii miasta Jaworzna i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

2. Promocja działalności BG Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Jaworznie.

3. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem bibliotecznym wśród młodych czytelników.

4. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

5. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.

6. Zainteresowanie zagadnieniami, dotyczącymi Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży.


III. Zasady uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z Jaworzna.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkół podstawowych,
klasy: I – III
klasy: IV – VI

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej opowiadanie, legendę, historię, nowelkę, których akcja rozgrywa się w bibliotece lub na tle biblioteki.

5. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 3 strony A4).

6. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane:
tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy.

7. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.


IV. Termin i miejsce nadesłania prac

1. Prace należy składać w kopercie z dopiskiem „Konkurs literacki” w terminie od 1.03.2014 do 30.06.2014 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży BG w Jaworznie.


V. Jury
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.


VI. Kryteria oceniania
• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy,
• samodzielność i oryginalność.


VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 5.09.2014 roku.

2. Zwycięzcy konkursu wyłonieni będą w dwóch kategoriach:
Kategoria I - Uczniowie szkól podstawowych; klasy I-III
Kategoria II - Uczniowie szkól podstawowych; klasy IV-VI
Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

3. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki.

5. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.

6. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.jaw.pl

9. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej organizatora, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczna lub e-mailową.