Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Regulamin- Złote Pióro 2014

REGULAMIN

Międzyszkolnego konkursu literackiego o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”
XVIII edycja – 2014

Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie

Cel:
Celem konkursu jest inspirowanie zainteresowań literackich oraz poszukiwanie młodych adeptów twórczości literackiej.

Patronat:
Prezydent Miasta Jaworzna


Warunki uczestnictwa.

1. Do konkursu organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych:

dzieci ze szkół podstawowych
młodzież z gimnazjów
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2014 r. jednego samodzielnie napisanego utworu literackiego, nigdzie niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach oraz spełnienie warunków pkt. 3:

wiersza (maksymalnie 1 strona A4: 50 wersów, czcionka 11 Times New Roman)
opowiadania (maksymalnie 2 strony A4, czcionka 11 Times New Roman),

3. Uczestnik konkursu składa dwie zaklejone koperty.
Pierwsza koperta opisana - „Konkurs o Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” z dopisanym pseudonimem literackim (godłem) i kategorią wiekową (np. Kaktus - gimnazjum), powinna zawierać czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa (plik do pobrania: DOC ODT PDF).

Druga koperta opisana - „Konkurs o Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”, pseudonim literacki (godło) i kategoria wiekowa z dopiskiem praca, powinna zawierać wydruk tekstu w jednym egzemplarzu oraz jego zapis w wersji cyfrowej na płycie CD (prace, zamiast płyty CD, można przesłać pocztą elektroniczną na adres: lub
Prace anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
4. Prace należy nadesłać pocztą lub złożyć osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
43-600 Jaworzno, Rynek Główny 17 (tel. 32 751 91 92 wew. 230), ewentualnie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, 43-600 Jaworzno, Plac Górników 5 (tel. 32 618 17 55).
5. Oceny prac i przyznania nagród dokona jury.
6. Nagrody
Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej otrzymają pióra: I miejsce - złote, II miejsce - srebrne, III miejsce - brązowe, wyróżnieni – kałamarze. Laureaci otrzymują także nagrody książkowe.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie książkowej: „Laureaci – Międzyszkolny konkurs literacki o Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów w wydawnictwie książkowym.

W przypadku stwierdzenia plagiatu jury unieważnia przyznaną nagrodę i przekazuje sprawę odpowiedniemu dyrektorowi szkoły w celu zastosowania środków wychowawczych.

Finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2014 r.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w „Międzyszkolnym konkursie literackim o Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”.

Aktualne informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej: www.biblioteka.jaw.pl