Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Regulamin konkursu fotograficznego „Jaworzno wczoraj i dziś”

Regulamin konkursu fotograficznego
 „Jaworzno wczoraj i dziś”

 

I. Organizator konkursu
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Czytelnia Naukowa i Zbiorów Regionalnych.

II. Cele konkursu
1. Pokazanie przez pryzmat fotografii, jak zmieniało się Jaworzno na przestrzeni ostatnich 25 lat.
2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania mieszkańców Jaworzna historią i dniem dzisiejszym naszego miasta.
3. Wzbogacenie Działu Regionalnego o oryginalne i unikatowe fotografie naszego miasta.

III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych fotografią oraz historią naszego miasta.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. Warunki konkursu
1. Tematyka konkursu dotyczy historii miasta Jaworzna
2. Jeden autor może przekazać maksymalnie 5 zdjęć w dowolnej technice fotograficznej.
3. Zdjęcia przyjmujemy w formie wywołanych odbitek – nie będą przyjmowane zdjęcia w formie elektronicznej.
4. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii.
5. Każde zdjęcie powinno być opatrzone: pseudonimem autora zdjęć, datą i miejscem wykonania.
6. Do koperty (zaadresowanej na Miejska Biblioteka Publiczna – Czytelnia Naukowa, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny - „Jaworzno wczoraj i dziś”) należy włożyć:
a) zdjęcia podpisane pseudonimem,
b) drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz pseudonimem, która powinna zawierać Kartę Zgłoszenia z danymi osobowymi,
c) wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym, jak na każdym zdjęciu.
7. Prace zgodne z wytycznymi zawartymi w pt. 6 można także składać osobiście w Czytelni Naukowej Biblioteki Głównej.
8. Kartę zgłoszeń można pobrać na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie lub odebrać w Czytelni Naukowej.

V. Terminarz
1. Ostateczny termin składania lub nadsyłania prac: 20.05.2015 r.
2. Zgłoszenia niekompletne, niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą rozpatrywane.
3. Prace oceniać będzie Jury, powołane przez Organizatora.
4. Decyzje Jury w sprawie oceny prac są niepodważalne i ostateczne
5. Nadesłane fotografie nie będą zwracane, pozostając w zbiorach biblioteki.
6. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec maja 2015 roku i połączone będzie z wystawą prac. Termin zostanie podany na stronie internetowej biblioteki.
7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie bądź mailowo.
8. Wyniki konkursu z nazwiskami zwycięzców (za ich zgodą) zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki.