Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Cała Polska Czyta Dzieciom

cpcd_banner
Projekt:
Cała Polska czyta dzieciom

Realizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Biblioteka Główna i Filie Biblioteczne

Menu:
• Cele projektu
• Całe Jaworzno czyta dzieciom

• Klub Czytających Dziadków

• Bobas w Bibliotece
• Kraina Łagodności
• Czytamy bez granic
• Skoczne kangurki
• Zabawa w słowa
• Wędrówki w naturę
• Rozczytać maluszki
• Szkolenia

 


Cele projektu:
• pogłębienie świadomości społecznej o potrzebie głośnego czytania dzieciom,
• rozwijanie u dzieci pasji czytania i zainteresowania literaturą,
• przekazywanie wiedzy o świecie, przyrodzie, środowisku w którym żyjemy,
• przygotowanie do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, kształtowanie postaw twórczych, zainteresowań, pogłębianie pasji dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie wiedzy, zdobywanie doświadczeń, działania innowacyjne i eksperymentalne,
• uczenie praktycznych zasad zachowania się w grupie i współpracy w celu realizacji wytyczonego celu,
• rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci: inwencji, wyobraźni i pasji poprzez własną aktywność twórczą,
• wspieranie harmonijnego psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży,
• kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku,
• zachęcenie dzieci do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej,
• zacieśnianie więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działania dzieci i dorosłych,
• pogłębianie wiedzy bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców z zakresu mądrego wychowania najmłodszych,
• wykorzystywanie książki do celów terapeutycznych, wspomaganie dzieci chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

 

Do udziału w pierwszym Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom w 2002 r. zgłosiło się 150 miast i miejscowości w Polsce. Nikt wtedy nie przypuszczał, że prowadzona przez Fundację „ABCXXI – CPCD” kampania głośnego czytania najmłodszym spotka się z tak ogromnym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, rodziców, bibliotekarzy. Wraz z upływem czasu, dzięki staraniom tysięcy wolontariuszy, inspirującym programom i wsparciu ze strony życzliwych ludzi, coraz więcej osób, placówek, rodzin deklarowało chęć przystąpienia do programu. Głośne czytanie stało się nie tylko modne, ale przede wszystkim powszechne. Dziś już nikogo, nie trzeba przekonywać, o korzyściach jakie odnoszą najmłodsi z obcowania z literaturą, a hasła głoszone przez Kampanię, zyskały miano ponadczasowych.

W marcu ubiegłego roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie formalnie zarejestrowała swoją działalność w ramach Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Zajęcia głośnego czytania najmłodszym w jaworznickiej Książnicy ujęte zostały w cykle, realizujące projekty Fundacji. Wychodzimy również z własnymi propozycjami, tworząc nowatorskie programy czytelnicze.
PowrótDziałania w zakresie Cała Polska Czyta Dzieciom w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie obejmują następujące cykle:

Całe Jaworzno czyta dzieciom
Spotkania głośnego czytania, podczas których bajki swojego dzieciństwa prezentują najmłodszym przedstawiciele lokalnej władzy, jaworzniccy reprezentanci świata kultury i polityki. Imprezy z ich udziałem cieszą się niegasnącą popularnością. Są doskonałą okazją do spotkania znanych w mieście osób. W projekcie udział biorą Przedszkola Miejskie i Szkoły Podstawowe.
cjcd_banner
Powrót


Klub Czytających Dziadków – „Generacje-kreacje sztuka w dialogu pokoleń”
W wyniku porozumienia między Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie a Jaworznickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, w październiku 2011 r., rozpoczęto realizację projektu „Klub Czytających Dziadków”. Jego głównym założeniem jest aktywizowanie uczniów ze szkół podstawowych i seniorów do współdziałania. Dla dorosłych uczestniczenie w programie to forma spędzania czasu wolnego. Angażujące się w przedsięwzięcie Babcie czują się potrzebne i dowartościowane. Dzieląc się z najmłodszymi swoimi doświadczeniami, mają wpływ na kształtowanie ich właściwych postaw życiowych. Dla najmłodszych natomiast, spotkania te są okazją do poznania niezwykłych ludzi i wysłuchania fragmentów literatury. To także jeden ze sposobów rozwijania u dzieci kreatywności, samodzielności i ciekawości świata poprzez zabawy i zajęcia z książką. Udział w kampanii sprzyja zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. Podczas wizyt w szkołach, prócz głośnego czytania, uczniowie uczestniczą w zajęciach plastycznych, ruchowych, rozwiązują zagadki, rebusy, quizy. Z kolei comiesięczne odwiedziny w Bibliotece Głównej stanowią dla najmłodszych dodatkową atrakcję. Dzieci, rodzice, babcie i dziadkowie twórczo uczestniczą w przygotowanych zabawach, doświadczając tym samym wielu niezwykłych wrażeń. Realizacja projektu umożliwiła Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie wypracowanie metod działania upowszechniających czytelnictwo na szczeblu lokalnym, a aktywne i twórcze spędzanie czasu przez dzieci i osoby starsze zaowocowało pogłębieniem zainteresowań czytelniczych i zawarciem nowych, ponadpokoleniowych przyjaźni.
kcd_banner
Powrót


Bobas w Bibliotece – w ramach projektu „Mądre wychowanie”
Cykl spotkań „Bobas w bibliotece” adresowany jest zarówno do przyszłych rodziców jak i tych, którzy już teraz cieszyć się mogą swoimi pociechami. Szczególnie preferowaną grupą są rodzice maluszków do szóstego miesiąca życia, pragnący wzbogacić swoją wiedzę w zakresie możliwości i potrzeb rozwojowych małego dziecka. W ramach projektu prowadzone są spotkania pomagające młodym rodzicom odnaleźć się w nowej sytuacji, jaką jest powiększenie rodziny. Szczególnie ważnym zadaniem jest propagowanie głośnego czytania dzieciom, począwszy od ich życia płodowego. Każde spotkanie rozpoczyna się głośnym czytaniem przez zaproszonego gościa jego ulubionej bajki, opowiadania, wiersza. Czytamy brzuszkom i maluszkom. Naszym celem jest uświadomienie rodzicom, jak ważną rolę w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i intelektualnym najmłodszych odgrywa lektura i procesy związane z czytaniem. W towarzystwie książeczek interaktywnych, książeczek przytulanek i tych z gryzaczkami, przy wykorzystaniu elementów zabawy, wprowadzamy dziecko w świat wartości, jakie niesie ze sobą obcowanie z literaturą. Kształtowanie nawyku czytania, w przyszłości zaowocować może właściwymi postawami czytelniczymi. Poprzez program wspieramy przede wszystkim mądre wychowanie.
bobas_banner
Powrót


Kraina Łagodności – w ramach projektu „Czytanie uzdrawia”
Cyklowi imprez bibliotecznych pod wspólną nazwą „Kraina Łagodności” przewodzi idea uzdrawiania przez czytanie. Z myślą o dzieciach niepełnosprawnych, chorych, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z problemami w nauce i niedostosowanych społecznie organizujemy spotkania wykorzystując terapeutyczne właściwości książki. Imprezy często przybierają formę inicjatyw integracyjnych. Jesteśmy pewni, że wspólne zabawy i czytanie mają ogromne znaczenie w budowaniu więzi, pokonywaniu barier oraz integracji osób zdrowych i chorych. Uświadomienie najmłodszym, że jeśli ktoś jest „inny”, to nie jest „gorszy” ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu postaw tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. Dobór lektury zawsze uzależniamy od grupy odbiorców, z uwzględnieniem poziomu rozwoju i indywidualnych cech dzieci. Czytając książki optymistyczne i wesołe, nie unikamy również tematów „trudnych”. Są to często tytuły z Kolekcji Cała Polska czyta dzieciom: m. in. „Czarny młyn” Marcina Szczygielskiego oraz „Czy wojna jest dla dziewczyn” Pawła Beręsewicza. Realizując założenia projektu pomagamy w organizacji lokalnych Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Pełnomocnikiem Prezydenta ds. osób Niepełnosprawnych. Szczególną troską otaczamy dzieci przebywające w Szpitalu Miejskim, u których nagła zmiana środowiska, uwarunkowana problemami zdrowotnymi, wywołuje stres i strach przed nieznanym. Podczas wizyt na oddziałach staramy się rozmawiać z dziećmi odwracając ich uwagę od problemów i zdrowotnych niedomagań, zachęcamy ich do wspólnej zabawy, zapraszamy do pięknego świata bajek. Nasze odwiedziny pomagają im przezwyciężyć uczucie osamotnienia w szpitalnej rzeczywistości i łagodzić związane z chorobą obciążenia psychiczne.
kraina_lagodnosci_banner
Powrót


Czytamy bez granic – w ramach projektu „Cała Europa Czyta Dzieciom”
Realizując założenia projektu Cała Europa Czyta Dzieciom organizujemy spotkania czytelnicze w językach obcych. Zajęcia są okazją do poznania literatury, tradycji i obyczajów innych krajów. Czytanie pomaga najmłodszym w nauce języka obcego, utrwala prawidłową wymowę słówek i zwrotów opisujących świat, który otacza dziecko.
czytamy_bez_granic_banner
Powrót


Urodziny w Bibliotece – warsztaty edukacyjno-rozrywkowe
Warsztaty edukacyjno–rozrywkowe „Urodziny w Bibliotece” mają na celu popularyzację czytelnictwa poprzez głośne czytanie książek, jak również promują aktywny, twórczy styl spędzania wolnego czasu. Poprzez zabawę mali czytelnicy zgłębiają tajniki kultury, sztuki i zasad Savoir-vivre. Zajęcia muzyczne i plastyczne rozbudzają wyobraźnię, poczucie piękna i estetyki. Współpraca w grupie uczy tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci od 5 do 10 lat.
urodziny_banner
Powrót


Skoczne Kangurki – muzyka, ruch, rytmika
Zajęcia muzyczno ruchowe z elementami rytmiki, dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Spotkania w pozytywny sposób wpływają na fizyczny rozwój dzieci, kształtują nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego, promują zdrowy styl życia. Zgodnie z założeniami cykl propaguje czytelnictwo poprzez głośne czytanie oraz zabawy z książką.
skoczne_kangurki_banner
Powrót


Zabawa w słowa – spotkania z poezją dla najmłodszych
Spotkania prowadzone przez jaworznicką poetkę, autorkę wierszy dla dzieci i dorosłych Urszulę Kępka adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia wprowadzają najmłodszych w świat poezji i krainy wyobraźni, uwrażliwiają na piękno języka ojczystego, zachęcają do podejmowania pierwszych samodzielnych prób literackich.
rechu_rech_banner
Powrót


Wędrówki w naturę
Spotkania głośnego czytania w otoczeniu przyrody, lokalne wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla dzieci i młodzieży.
wedrowki_banner
Powrót


Rozczytać maluszki
„Rozczytać maluszki” to cykl zajęć o charakterze świetlicowym, z elementami pedagogiki zabawy i zajęć manualnych, wspólnego czytania, pomocy w odrabianiu lekcji, kursów językowych, warsztatów multimedialnych, umiejętności posługiwania się Internetem.
rozczytac_maluszki_banner
Powrót


Szkolenia
Doskonalenie zawodowe jest istotnym narzędziem rozwoju pracowników. Pogłębianie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, poszerzanie kompetencji w pozytywny sposób wpływa na właściwą realizację zadań i sprzyja zaspokajaniu rosnących potrzeb społeczeństwa. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie szczególną rolę przykłada do szkoleń z zakresu promocji czytelnictwa, działań biblioteki, pracy z dziećmi i młodzieżą oraz komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. W tym celu, przy współpracy z Ośrodkami Szkoleniowymi, organizujemy warsztaty instruktażowe, z przeznaczeniem dla bibliotekarzy, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, rodziców oraz pracowników innych instytucji.
szkolenia_banner
Powrót