Archiwum

 

Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”. Rys historyczny

Pod hasłem Szukamy Młodych Talentów, zainaugurowano w 1996 r. Konkurs o „Złote Pióro” Prezydenta Miasta Jaworzna. Pierwsza edycja miała charakter poetyckiej rywalizacji i kierowana była wyłącznie do uczniów szkół podstawowych. Po dwuletniej przerwie, w 1998 r., rozszerzono formułę, i zgodnie z nowym regulaminem przyjmowano do oceny jury, oprócz utworów lirycznych także prace prozatorskie, w dwóch kategoriach wiekowych: 12-15 lat oraz powyżej piętnastego roku życia (uczniowie szkół ponadpodstawowych). Od początku, przy organizacji tego przedsięwzięcia wspierał Bibliotekę Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Do sukcesu inicjatywy (choć z pewnością nikt nie przypuszczał, że z czasem okaże się on tak duży) przyczyniło się zapewne kilka czynników. Wśród nich kluczową rolę odegrały: zaangażowanie Haliny Żuczek (Dyrektor MBP w latach 1976-2002), przychylność ówczesnego prezydenta Jaworzna – Andrzeja Węglarza, który objął wydarzenie swoim patronatem (tę tradycję kultywował każdy następca, włącznie z obecnie piastującym to stanowisko – Prezydentem Pawłem Silbertem); a także wpływy, skupionych wokół Biblioteki środowisk twórczych, w tym STK „Oskard”, którego inicjatorem w naszym mieście i długoletnim prezesem był Jan Ryszard Drąg. W pierwszym konkursie wzięło udział 102 uczniów, nadesłano 304 prace, z których 27 nagrodzono (dane na podstawie zachowanego sprawozdania – Praca kulturalno-oświatowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej, od 01 stycznia 1996 r. do 31.12.1996 r.).
Od samego początku, rangę przedsięwzięcia wyznaczali także członkowie kapituły, osoby, a właściwie osobowości, będące autorytetami w kwestiach biegłości i swobody posługiwania się językiem, a także umiejętności dostrzegania, wśród zwerbalizowanych myśli, tych wyjątkowych, najciekawszych strof i zdań, świadczących o powstającym lub w pełni ukształtowanym talencie/diamencie. Na przestrzeni lat w jury zasiadali m.in.: Maciej Szczawiński (1996-2011) – redaktor Polskiego Radia Katowice, poeta, krytyk literacki; Tadeusz Kijonka (1999) – poeta, krytyk, publicysta; Krzysztof Lisowski (2000) – poeta, krytyk literacki, zawodowo związany z Wydawnictwem Literackim; dr Stanisław Piskor (2004-2006) – pisarz, eseista, Członek Polskiego PEN Clubu; dr Izabela Mikrut (2013) – bajkopisarka, humorolog, laureatka Złotego Pióra w 1998 r.; dr Alicja Zdziechiewicz (od 2014) – autorka książki O czym nie mówią nam poloniści, a także grono wspaniałych polonistów: Zbigniew Adamczyk (2001-2003), Małgorzata Cichy (od 2004), Celina Waśko (od 2004), Urszula Kałuża-Byrczek (od 2004), Barbara Chuderska (od 2012) oraz Katarzyna Pokuta (2007-2012) – bibliotekarz, kulturoznawca. Nad przebiegiem obrad czuwa sekretarz jury. W minionych latach funkcję tę pełnili: Jan Ryszard Drąg, Iwona Zytko, Zbigniew Adamczyk, Jacek Maro. Od 2011 r. jest nim Monika Rejdych – Dyrektor MBP.
Ważnym elementem każdej edycji konkursu jest, wydawana od 1999 r., publikacja, będąca zbiorem nagrodzonych i wyróżnionych, w danym roku prac. Tradycją są również, otwierające ją wstępy, których autorami, oprócz osób wyżej wymienionych, z grona jurorów, byli: Andrzej Franaszek (2013) – literaturoznawca, krytyk literacki, sekretarz Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta, autor biografii Czesława Miłosza; dr hab. Barbara Gutkowska (2014) – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, autorka książek: Powieści Stanisława Dygata. Czas i przestrzeń życia i marzenia, O „Tangu” i „Emigrantach” Sławomira Mrożka, Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu; dr Karolina Wojtasik (2015) – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, autorka wielu publikacji i artykułów, w tym m.in. na temat literatury pięknej jako źródła wiedzy o rzeczywistości społecznej.
Czasem trudna, a wręcz niemożliwa jest weryfikacja skuteczności i celowości różnych podejmowanych inicjatyw, których efekty bywają widoczne po wielu latach. Tak też mogłoby by być w przypadku wydarzenia, jakim jest Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Literacki o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”. Jednak tym razem doświadczamy przywileju niewątpliwych, wymiernych dowodów jego znaczenia i wpływu na rozwój młodych ludzi. Są nimi – stale rosnący zasięg – prace przysyłane są z najróżniejszych miejsc w Polsce, od niewielkich miejscowości, takich jak: Żyrzyn, Jeżewo, Białobrzegi, po Warszawę, Kraków, Katowice, Lublin czy Nowy Sącz, a także Bedford w Wielkiej Brytanii oraz sukcesy literackie naszych laureatów, m.in. Izabeli Mikrut (Złote Pióro 1998) – doktor nauk humanistycznych, autorki cenionych i popularnych publikacji dla dzieci, a także esejów, tekstów naukowych i recenzji czy Dominiki Słowik (trzykrotnie nagradzanej w naszym konkursie – 2004, 2005, 2007), autorki książki Atlas:Doppelganger, okrzykniętej najgłośniejszym debiutem sezonu.

Komentowanie jest wyłączone