Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Technik ds. Informatycznych

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Jaworznie ogłasza nabór na stanowisko

Technik ds. Informatycznych

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie techniczne;
 • Sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi Windows;
 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux;
 • Znajomości budowy i zasady działania sieci LAN;
 • Podstawowa umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego;
 • Sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa, zdolność podejmowania decyzji.

2. Mile widziane:

 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Umiejętność posługiwania się systemami CMS;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Administrowanie systemami operacyjnymi Windows oraz Linux;
 • Konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • Przygotowywanie i obsługa sprzętu technicznego potrzebnego do obsługi spotkań i imprez;
 • Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń komputerowych, multimedialnych, i technicznych;
 • Organizowanie pracy własnej oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawniania.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.

5. Oferujemy:

 • odpowiednie stanowisko;
 • dobre warunki pracy;
 • możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

6. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • praca w systemie zmianowym;
 • praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

ul. Rynek Główny 17,

43-600 Jaworzno

lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki w terminie od 08.03.2018 r. do 20.03.2018 r.

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Technik ds. Informatycznych”.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.


Oferty pracy otrzymane po terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl w zakładce BIP.

List motywacyjny i CV kandydata powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl/bip strona główna oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym);

 

 

Do pobrania:

- Kwestionariusz osobowy .doc

- Oświadczenie .pdf

          

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

08.03.2018

Ostatnia zmiana :

08.03.2018

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Nowe ogłoszenia Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Ogłoszenie o naborze na stanowisko Technik ds. Informatycznych