Font Size

Cpanel

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta do spraw kadr. płac i organizacji

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referenta ds. Kadr, Płac i Organizacji została wybrana Pani Jagoda Markowska zamieszkała w Sosnowcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Procedura naboru obejmowała II etapy: analizę ofert pracy pod względem formalnym oraz rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku ogłoszenia o naborze aplikacje przesłało 9 kandydatów, z których 7 spełniło niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu i zostało zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowie kwalifikacyjnej obecnych było 7 osób.
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano do zatrudnienia Panią Jagodę Markowską, która wykazała się wysokim poziomem wiedzy, odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i cechami osobowościowymi wymaganymi do pełnienia obowiązków na oferowanym stanowisku.

Inne informacje:
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

 

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Piotr Trethan

Data publikacji :

14.01.2013

Ostatnia zmiana :

14.01.2013

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Wyniki postępowań Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta do spraw kadr. płac i organizacji