Font Size

Cpanel

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Bibliotekarskie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO

BIBLIOTEKARSKIE DO OBSŁUGI PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

W RAMACH CZYTELNI REGIONALNEJ
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na oferowane stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Gurba, zamieszkała w Jaworznie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Procedura naboru obejmowała III etapy: selekcję wstępną - analizę ofert pracy pod względem formalnym; selekcję merytoryczną – ocenę merytoryczną złożonych aplikacji i wybór osób, zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną; test wiedzy,
rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku ogłoszenia o naborze, aplikacje złożyło 7 kandydatów, z czego 5 spełniło niezbędne wymagania, określone w ogłoszeniu i zostało zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.

W wyniku przeprowadzonego naboru, wyłoniono do zatrudnienia Panią Aleksandrę Gurba, która wykazała się odpowiednim poziomem wiedzy, wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i cechami osobowościowymi, wymaganymi do pełnienia obowiązków na oferowanym stanowisku.

Inne informacje:

Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy, od daty zakończenia naboru. Po tym terminie, Biblioteka zastrzega sobie prawo
do komisyjnego zniszczenia dokumentów.Monika Rejdych
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jaworznie

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Piotr Trethan

Data publikacji :

09.09.2015

Ostatnia zmiana :

10.09.2015

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Wyniki postępowań Informacja o wynikach naboru na stanowisko Bibliotekarskie