Klub Motyli Książkowych - zajęcia edukacyjno-rozrywkowe

Przedpołudniowe spotkania, adresowane do zorganizowanych grup przedszkolnych, mają na celu przybliżenie najmłodszym wartości, wynikających z czytania i obcowania z książką. Podczas zabaw oraz gier, uczestnicy poznają wiele ciekawostek, dotyczących także życia codziennego.