Kraina łagodności - zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Cykl spotkań o charakterze biblioterapeutycznym, z udziałem podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Podczas zajęć, obejmujących głośne czytanie, zabawy ruchowe oraz prace plastyczne, wykorzystywane są następujące metody i techniki: Metoda Dennisona (tzw. gimnastyka mózgu, obejmująca ćwiczenia z koncentracji), artterapia, Kamishibai (teatr obrazkowy, dosł. sztuka obrazkowa na papierze), muzykoterapia.