Klub Czytających Dziadków - zajęcia edukacyjno-rozrywkowe

W wyniku porozumienia między Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie a Jaworznickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, w październiku 2011 r., rozpoczęto realizację projektu „Klub Czytających Dziadków”. Jego głównym założeniem jest aktywizowanie uczniów ze szkół podstawowych i seniorów do współdziałania. Dorośli, zaangażowani się w przedsięwzięcie, dzieląc się z najmłodszymi swoimi doświadczeniami, mają wpływ na kształtowanie ich właściwych postaw życiowych. Dla najmłodszych natomiast, spotkania te są okazją do poznania niezwykłych ludzi i wysłuchania fragmentów literatury. To także jeden ze sposobów rozwijania u dzieci kreatywności, samodzielności i ciekawości świata, poprzez zabawy i zajęcia z książką. Udział w kampanii sprzyja zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. Podczas wizyt w szkołach, prócz głośnego czytania, uczniowie uczestniczą w zajęciach plastycznych, ruchowych, rozwiązują zagadki, rebusy, quizy. Z kolei comiesięczne odwiedziny w Bibliotece Głównej stanowią dla najmłodszych dodatkową atrakcję. Dzieci, rodzice, babcie i dziadkowie twórczo uczestniczą w przygotowanych zabawach, doświadczając tym samym wielu niezwykłych wrażeń. Realizacja projektu umożliwiła Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie wypracowanie metod działania upowszechniających czytelnictwo na szczeblu lokalnym, a aktywne i twórcze spędzanie czasu przez dzieci i osoby starsze zaowocowało pogłębieniem zainteresowań czytelniczych i zawarciem nowych, ponadpokoleniowych przyjaźni.