Lektury do góry - zajęcia edukacyjne

Warsztaty literacko-edukacyjne, przybliżające sylwetki i twórczość pisarzy, przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Celem spotkań, prowadzonych w postaci lekcji bibliotecznych, jest poszerzenie i ugruntowanie wiadomości oraz omówienie przeczytanej wcześniej lektury ze szkolnego kanonu. Środkami dydaktycznymi są: gry, krzyżówki, puzzle, kalambury, materiały źródłowe, związane z tematyką wybranej książki.