Komputerowy survival

Kurs komputerowy prowadzony, przez pracowników Działu Informacyjno-Technicznego, dla dwóch grup: początkującej i zaawansowanej. Program zajęć skupia się przede wszystkim na nauce obsługi komputera, poczty elektronicznej oraz surfowania w Internecie.