E-czasopisma

Linki do e-czasopism, które zawierają bezpłatne teksty online:


http://eprasa.pl/search?gratis=1

Portal prasowy, strona zawiera wydania bezpłatne


http://www.case-research.eu/pl

Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych

Dostęp do artykułów przez kliknięcie w zakładkę PUBLIKACJE ( pliki pdf do ściągnięcia)


http://www.politologia.uksw.edu.pl/zeszyty/archiwum.htm

Chrześcijaństwo, świat, polityka

Czasopismo Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


http://www.cpsdialog.pl/publikacje/kwartalnik-dialog/numer-biezacy

Dialog: pismo dialogu społecznego


http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe

Logistyka – wybrane artykuły


http://www.e-mentor.edu.pl/czasopismo/najnowszy-numer

E-mentor: czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


http://www.im.org.pl/

Internet Manager: dwutygodnik; zawiera m.in. działy: marketing, logistyka, informatyka w firmie, makroekonomia, nowe technologie, prawo, zarządzanie.


http://www.sim.wz.uw.edu.pl/pl/archiwum

Studia i Materiały: półrocznik naukowy wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


www.esr.oxfordjournals.org

European Sociological Review: oxfordzkie czasopismo naukowe poruszające problemy socjologiczne (artykuły po angielsku)


www.wyborcza.pl

Gazeta Wyborcza: Internetowy serwis Gazety Wyborczej

Część artykułów jest dostępnych w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej.


www.wiz.pl

Wiedza i Życie: Wybrane artykuły są bezpłatne.

Należy wybrać: "Aktualne numery", kliknąć w wybraną okładkę.


www.ebooki.swiatczytnikow.pl

Artykuły o czytnikach e-booków, książkach elektronicznych i Kindle w Polsce.


http://www.nursing.com.pl/

Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej. Zawiera wybrane artykuły z czasopisma. Strona ma formę portalu.


http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=694&Itemid=278

BANK: miesięcznik finansowy.


http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=689&Itemid=280

Kwartalnik: Europejski Doradca Samorządowy (artykuły archiwalne)


http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=497&Itemid=281

Kwartalnik: Finansowanie Nieruchomości (artykuły archiwalne)


http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=690&Itemid=464

Kwartalnik:Kurier Finansowy (artykuły archiwalne)


http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=682&Itemid=279

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (artykuły archiwalne)

Strony edukacyjne


http://otworzksiazke.pl/

Otwórz Książkę to cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.


http://www.klp.pl/

Strona zawiera opracowania lektur, informacje o  twórczości wybranych poetów i pisarzy, zagadnienia kulturalne, i charakterystykę epok.


www.aleklasa.pl

Wiadomości dla gimnazjalistów i licealistów.


www.eduteka.pl

Materiały edukacyjne z każdej dziedziny nauki.


www.pbw.katowice.pl

Strona Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. W zakładce: Dla Maturzystów są dostępne zestawienia bibliograficzne.


www.ipsb.nina.gov.pl

Internetowy Polski Słownik Biograficzny


http://pbl.ibl.poznan.pl/

Polska Bibliografia Literacka – zawiera informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.


https://pbn.nauka.gov.pl/

Polska Bibliografia Naukowa - gromadzi informacje o dorobku polskich naukowców i polskich jednostek naukowych. Instytucje oraz użytkownicy indywidualni mogą prowadzić w PBN swoją bibliografię naukową.


http://www.jstor.org/

Jstor to międzynarodowa biblioteka cyfrowa czasopism naukowych, książek i źródeł badawczych. Strona w języku angielskim.