Legalis

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania w Czytelni Naukowej z Systemu Informacji Prawnej Legalis,
jednego z największych i najbardziej kompletnych źródeł informacji prawnej, stworzonego przez
Wydawnictwo C. H. Beck. Oferta umożliwia nieograniczony dostęp do treści o tematyce prawniczej.
Informacje, dostępne online, poddawane są codziennej weryfikacji, dzięki czemu użytkownicy mają
zapewniony stały dostęp do najbardziej aktualnych wersji prawnych wiadomości. System Legalis
posiada wersję sieciową, a także moduły specjalistyczne i komentarzowe. Baza Legalis zawiera przede
wszystkim: pełne teksty aktów prawnych, które znajdują się m.in. w Dzienniku Ustaw, Monitorach Polskich,
Dziennikach urzędowych UE; aktualne orzecznictwo sądów (polskich i europejskich); zbiór wzorów pism,
umów i formularzy z objaśnieniami; bazę adresów instytucji publicznych; kalendarium, a także Polską
Bibliografię Prawniczą PAN (obejmującą wszystkie wydawnictwa od 1970 roku).