Lekcje biblioteczne

Dla uczniów klas 1-3

Lekcja nr 1 Co piszczy w trawie? Owady i inne bezkręgowce na polskiej łące

Książka źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie

Lekcje przeznaczone dla klas młodszych. W  oparciu o nasz księgozbiór wyjaśniamy zagadki przyrody oraz zasady panujące w świecie flory i fauny.

Uczestnicy zajęć mają możliwość zadawania pytań oraz rozwiązywania krótkich zagadek, utrwalających wiadomości.

Lekcja nr 2 Wiem, bo czytam

Lekcje wyjaśniające ciekawe zjawiska zachodzące w środowisku, w którym żyjemy. Wszystkie informacje oparte są o nasz księgozbiór.

Zajęcia stanowią inspirację do poszerzania wiadomości o otaczającym nas świecie.

Wiem, bo czytam - Niezwykłe zjawiska: Pustynia
Wiem, bo czytam - Niezwykłe zjawiska: Burze i pioruny
Wiem, bo czytam - Niezwykłe zjawiska: Wulkan
Wiem, bo czytam - Niezwykłe zjawiska: Jaskinie

 

Dla uczniów klas 5

Lekcja nr 1 Frances Hodgson Burnett i “Tajemniczy Ogród”

W oparciu o prezentację multimedialną przedstawimy krótką biografię F.H.Burnett i jej twórczość.

Uczniowie otrzymają materiały dotyczące książki (krzyżówka, biografia, pytania do wykorzystania na lekcji w szkole). Po zakończonej lekcji jest możliwość obejrzenia filmu w sali kinowej MBP.

Lekcja nr 2 "Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”. Andrzeja Maleszki

Lekcja odbywa sie po obejrzeniu filmu na podstawie lektury .Uczniowie biorą czynny udział w zajęciach, odpowiadają na pytania, rozwiązują krzyżówkę oraz w grupach wykonują "magiczne krzesło".

Lekcja nr 3 „Wielcy Malarze i ich dzieła

Lekcja na podstawie prezentacji multimedialnej. Na lekcji uczniowie obejrzą albumy i książki z księgozbioru Czytelni Naukowej. Uczniowie otrzymają krzyżówki, sprawdzające wiedzę na temat poznanych malarzy.

 

Dla uczniów klas 7-8

Lekcja nr 1”Kosmos informacji”. Ocena wiarygodności informacji w sieci

Lekcja przygotowująca dzieci do oceny jakości informacji sieciowych (strony WWW, Facebook, YouTube, Wikipedia).

Lekcje prowadzone będą w oparciu o księgozbiór biblioteki, prezentację multimedialną oraz wiarygodne źródła online.

Część praktyczna zajęć będzie dotyczyła oceny jakości informacji na wybranej stronie WWW. Dodatkowo dzieci poznają kilka wiarygodnych stron, na których można uzyskać informacje dotyczące humanistyki oraz nauk ścisłych.

Lekcja nr 2 „Uwaga obcy!”. Bezpieczeństwo w sieci

Lekcja uświadamiająca dzieci jakie zagrożenia mogą ich spotkać w sieci oraz jak się przed nimi bronić. Lekcja przeprowadzona będzie w oparciu o księgozbiór biblioteki, prezentację multimedialną oraz źródła online.

Lekcja nr 3 „Książka na przestrzeni dziejów”

Lekcje przeznaczone dla uczniów klas starszych. Zajęcia przeprowadzone będą w oparciu o nasz księgozbiór oraz prezentację multimedialną.

Lekcja nr 4 „Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem”

W oparciu o nasz księgozbiór z Działu Książki Dawnej zapoznamy uczniów z książkami oraz opowiemy o naszych zbiorach.

Lekcja nr 5Źródła informacji w bibliotece”

Lekcja poświęcona nauce korzystania z katalogu elektronicznego zamieszczonego na stronie WWW biblioteki:

nauka wyszukiwania różnego rodzaju dokumentów (książek tradycyjnych, filmów, audiobooków), rezerwowania, prolongowania i zamawiania książek.

Lekcja nr 6 Kultura języka i zagadnienia z zakresu języka polskiego

Lekcje poświęcone zagadnieniom z kultury języka: często popełnianym błędom językowym, typom błędów językowych, postawom,

jakie użytkownicy języka polskiego zajmują wobec polszczyzny, etyce i estetyce słowa, grzeczności językowej, ustawie o języku polskim, złym rozumieniu frazeologizmów i myleniu wyrazów.

Możliwe przygotowanie lekcji na temat zaproponowany przez nauczyciela.

Lekcje nr 6 „Życie i twórczość pisarzy” (do wyboru)

Lekcje poświęcone biografiom wybranych twórców obecnych w kanonie lektur szkolnych połączone z omówieniem ich twórczości czy wybranego utworu:

Jan Kochanowski, Ignacy Krasicki, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz.

Możliwe przygotowanie lekcji na temat innego twórcy, zaproponowanego przez nauczyciela.