Bobas w bibliotece

„Bobas w bibliotece” - spotkania adresowane do przyszłych rodziców i do rodziców małych dzieci,
którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę, z zakresu możliwości i potrzeb rozwojowych niemowlęcia.