Archiwum Cyfrowe

Na potrzebę Działu Informacji Regionalnej, opracowany został wewnętrzny program pn. Archiwum Cyfrowe, którego celem jest przechowywanie i udostępnianie zdigitalizowanych materiałów. Archiwum pozwala szybko, łatwo i skutecznie dotrzeć do całości, utrwalonych cyfrowo źródeł informacji, zebranych i zlokalizowanych w jednym miejscu. Program pracujący w trybie off-line, zainstalowany jest przy stanowiskach, których konfiguracja pozwala przegladanie zbiorów w postaci cyfrowej. Materiały, wyselekcjonowane pod względem wartości informacyjnej i kulturalnej, są sukcesywnie uzupełniane. Zasób prezentacyjny Archiwum Cyfrowego został podzielone na trzy główne kategorie baz :

1. Kartotekę regionalną - bazę artykułów prasowych z czasopism lokalnych, dodatków
do dzienników regionalnych i krajowych, dotyczącą wydarzeń kulturalnych i sportowych, oświaty, przemysłu, spraw społecznych, organizacji, stowarzyszeń, parafia, ludności oraz sylwetek znanych Jaworznian.
2. Czasopisma – numery archiwalne czasopism lokalnych („Co Tydzień”, „Tydzień w Jaworznie”, „Jaworzno 2000”, „Gwarek”, „Kurier”).
3. DŻS – dokumenty życia społecznego: plakaty, foldery, fotografie, informatory, rękopisy, pocztówki, zaproszenia itp.

Kategoria „Kartoteka regionalna” jest uzupełniana na bieżąco, natomiast bazy „Czasopisma” i „DŻS” są jeszcze w trakcie opracowania i tworzenia.