Śląska Biblioteka Cyfrowa

Dział  Regionalny współpracuje ze Śląską Biblioteką Cyfrową, dzięki czemu zbiory Działu za pomocą Internetu są dostępne szerokiemu gronu  użytkowników z całego świata.

Lista wydawnictw zwartych, zamieszczonych na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Oprócz wydawnictw zwartych, w ŚBC zamieszczono również kilkanaście dokumentów życia społecznego, w tym wybrane, najbardziej interesujące, pocztówki i wydawnictwa jednodniowe.
W naszym Dziale można uzyskać dostęp do wydawnictw ciągłych, zarówno archiwalnych jak i bieżących. Niektóre z roczników dostępne są także w wersji cyfrowej.