Lekcje biblioteczne

Lekcje biblioteczne

Dział Informacji Regionalnej tworzy również, na potrzeby czytelników, zestawienia bibliograficzne oraz prowadzi lekcje biblioteczne, w tym z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Przykładowe tematy lekcji bibliotecznych:

ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE

Historia kolęd

Czy wyobrażamy sobie Święta Bożego Narodzenia bez nastrojowo brzmiących kolęd? Zapraszamy do udziału w lekcji bibliotecznej, podczas której dowiemy się jak powstawały te piękne, melodyjne pieśni.

Historia szopki

Święta Bożego Narodzenia to czas, któremu towarzyszą liczne zwyczaje. Jedną z do dzisiaj kultywowanych tradycji są misternie wykonane, pełne detali i ruchomych szczegółów, szopki. Kto był ich twórcą, kiedy po raz pierwszy pojawiły się w Polsce, odpowiedzi na te i inne pytania poznamy podczas lekcji bibliotecznej.

Ozdoby świąteczne – symbolika

Kolejną propozycją, podejmującą wątek bożonarodzeniowych zwyczajów i obrzędów, jest symbolika ozdób. Pięknie przystrojona choinka gości w prawie każdym domu, choćby dlatego warto poznać znaczenie dawnych i obecnych świątecznych dekoracji.

Wieczerza wigilijna

Kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazdka wszyscy starają się, aby znaleźć się w rodzinnym gronie, bo ”jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy, w którym radość wita wszystkich, dzień, który już każdy z nas zna od kołyski”. Magia Świąt, związana z kultywowaniem tradycji, to temat kolejnej lekcji bibliotecznej.

ZWYCZAJE WIOSENNO – WIELKANOCNE
Przywołanie wiosny

Coraz krótsze noce sygnalizują zbliżający się koniec panowania Zimy. Kolejna pora roku niesie ze sobą ciepło promieni słonecznych, ożywienie przyrody, nadzieję na urodzaj i powstanie nowego życia. Obrzędy, zwiastujące nadejście Wiosny, obecne zarówno w naszym kraju, jak i w innych częściach świata, omówione zostaną podczas opracowanej przez nas lekcji bibliotecznej.

Symbolika Wielkanocy

Polskie tradycje religijne, związane z Wielkim Postem i Wielkanocą, były tak silne, że stały się częścią tradycji świeckiej. Duża część, obecnej w tym okresie symboliki, łączy się z przygotowywanymi potrawami. Zestaw spożywanych wówczas pokarmów, ustalony w okresie romantyzmu, obowiązuje do dzisiaj. Ilość potraw w koszyku może być różna, ale tych podstawowych, świadczących o istocie chrześcijaństwa, nie może zabraknąć.

Zwyczaje wielkanocne na Śląsku i w krakowskim

Wielkanoc, jako najważniejsze święto kościelne, ma swą wymowę bez względu na region. Jednakże, towarzyszące jej świeckie tradycje bywają zróżnicowane. Lokalizacja Jaworzna, pomiędzy znaczącymi obszarami kulturowymi, sprzyja obserwacjom etnograficznym. Na czym polega odmienność zwyczajów obchodzonych na Śląsku, od tych w Małopolsce, dowiemy się uczestnicząc w lekcji bibliotecznej.

EDUKACJA REGIONALNA
Tożsamość Kulturowa Jaworzna

Każde miasto zachowuje i chroni swoją odrębność kulturową. Czym może poszczycić się nasze miasto? Czego należy strzec, co kultywować? O czym powinniśmy wiedzieć? Zapraszamy do udziału w lekcji bibliotecznej, na temat naszej tożsamości kulturowej.

Jaworzno, moje Jaworzno – przemiany zachodzące w mieście
prezentacja dla dzieci

Lekcja prezentująca historię miasta z perspektywy zmian architektonicznych, nowych układów urbanistycznych. Przedstawiamy miejsca rekreacji, powstałe poprzez zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, a także osobliwości przyrodnicze.

Przystanek Jaworzno – zmiany społeczno-gospodarcze miasta
– prezentacja dla młodzieży

Jaworzno, położone na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych i drogowych, łączących stolice województw: śląskiego i małopolskiego, jest miastem na prawach powiatu, którego powierzchnia wynosi 152,2 km2. Podczas spotkania prezentujemy zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat, przekształcające charakter Jaworzna, z przemysłowego w handlowo-usługowy.

Nazwy miejscowe

Jaworzno, to miasto powstałe w wyniku połączenia wcześniej istniejących osad i wsi - obecnych dzielnic i osiedli mieszkaniowych. Każde z tych miejsc posiadało swoją, odrębną nazwę. Jak rodziło się lokalne nazewnictwo?
O etymologii i formach zachowania określeń, dotyczących miejsc, opowiemy podczas kolejnej lekcji bibliotecznej.

Kultura materialna - zabytki sakralne

Kościoły, kapliczki przydrożne, krzyże, często zapomniane niewielkie budowle niegdysiejszego kultu, wznoszone przy drogach lub rozdrożach, w celach wotywnych, dziękczynnych, obrzędowych, stanowią niezwykle wartościowy katalog obiektów sakralnych w naszym mieście. Zapraszamy do udziału w lekcji bibliotecznej, dzięki której poznamy te niezwykłe miejsca.

Czesław Kempiński – biografia i twórczość

Czesław Kempiński przybył do Jaworzna z dalekich Kujaw. Tu podjął pracę w miejscowej Szkole Górniczej. Miłość do miasta przejawiała się w umiejętności dostrzeżenia wartości tradycji obyczajowo-kulturowej. Efektem wieloletniej pracy były cykle historyczne, publikowane w prasie lokalnej oraz broszurki „Kartki z dziejów Jaworzna”. Zapraszamy na lekcję, która przybliży nam tę niezwykłą postać.

Admirał Andrzej Karweta - biografia

Morze było jego pasją, a służba w marynarce wojennej - najwyższym wyróżnieniem. Od 1986 do 2002 roku był dowódcą ORP "Czapla", ORP "Mewa" i 13. Dywizjonu Trałowców. Ambitny, ceniony, otrzymał zasłużony awans, w latach 2005-2006 był zastępcą dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, od 11 listopada 2007 r. został dowódcą Marynarki Wojennej RP.
Lekcja przybliży nam jaworznianina, człowieka czynu, który odszedł przedwcześnie.

Trudne drogi do wolności – organizacje niepodległościowe w Jaworznie

Podczas II wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości, samotnie walcząca Polska skazana była na klęskę, ale się nie poddawała. W ramach struktur Podziemnego Państwa Polskiego Powstawać zaczęły powstawać organizacje niepodległościowe. O tworzeniu tych ugrupowań i ich działalności w naszym mieście, dowiemy się na lekcji bibliotecznej.

Dzieci wojny

Tematem lekcji będą wspomnienia dzieci, których dzieciństwo zostało przekreślone przez tragizm wojny. Poznamy losy najmłodszych ofiar, zmuszonych do pracy w nieludzkich warunkach obozów i sowieckich łagrów.

Maria Pierzchalska - z Polesia do Jaworzna przez Syberię, Uzbekistan i Afrykę

Lekcja powstała w oparciu o wspomnienia pani Marii Pierzchalskiej, opowiadające o jej pobycie na Syberii, tułaczce do Uzbekistanu i samotnej wędrówce przez Indie i Afrykę do Jaworzna.

Prezentacja - Legioniści z Jaworzna

Prezentacja - Legioniści