Dział Informacji Regionalnej

 

Dział  Informacji Regionalnej  gromadzi wydawnictwa zwarte oraz opracowuje kartotekę regionalną, będącą uzupełnieniem informacji na temat miasta i regionu. Kartoteka zawiera materiały dotyczące różnych aspektów wiedzy o regionie. Obejmuje ona rys historyczny, legendy, zwyczaje i obrzędy, wiadomości o postaciach historycznych, twórcach, wydarzeniach kulturalnych i historycznych na przestrzeni lat, zagadnienia dotyczące działalności różnych instytucji, szkolnictwa, parafii. Zgromadzone materiały oraz dokumenty pozwalają bliżej poznać historię regionu, kulturę, tradycję, specyfikę zmian społecznych i politycznych. Zbiory katalogowane są za pomocą systemu bibliotecznego SOWA.